Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
► XXXIX Sesja Rady Gminy Kętrzyn - 14 września 2017 r.
14 Wrzesień 2017, 12:00 - 15:00
Odsłon : 288
Kontakt 89 751 36 66

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
XXXIX SESJI RADY GMINY KĘTRZYN

 

w dniu 14 września 2017 roku (czwartek)
o godz. 12.00

 

 


w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych

1/ Stwierdzenie prawomocności obrad.

2/ Wybór sekretarza obrad.

3/ Uroczyste wręczenie stypendium Wójta Gminy Kętrzyn dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Kętrzyn.

4/ Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami.

5/ Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2017-2027;

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2017 rok;

- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Karolewie;

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Lipusz województwo pomorskie;

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin „Barcja” w Kętrzynie na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Kętrzyn-Gierłoż-Parcz;

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2009 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkół prowadzonych przez Gminę Kętrzyn;

- w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kętrzyn;

- w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości komunalnych na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie.

6/ Interpelacje i zapytania radnych

7/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

8/ Przyjęcie protokołów:

- z sesji z dnia 21 czerwca 2017 roku;

- z nadzwyczajnej sesji z dnia 13 lipca 2017 roku;

- z nadzwyczajnej sesji z dnia 28 sierpnia 2017 roku.

9/ Sprawy różne.

 

Sesja odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, sala Nr 1.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Sienkiewicz

 

Miejsce Sala Sesyjna Urzędu Gminy Kętrzyn