Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
► LIII Sesja Rady Gminy Kętrzyn - 19 września 2018 r.
19 Wrzesień 2018, 12:00
Odsłon : 135

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
LIII SESJI RADY GMINY KĘTRZYN

w dniu 19 września 2018 roku (środa)
o godz. 12.00


w sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych

 
    Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz.U. 2016 r., poz.446)  zwołuję  sesję  Rady Gminy Kętrzyn
 
 

 

1/ Stwierdzenie prawomocności obrad
2/ Wybór sekretarza obrad
3/Uroczyste przyznanie stypendium Wójta Gminy Kętrzyn uczniom, którzy osiągnęli wybitne rezultaty w nauce w roku szkolnym 2017/2018
4/ Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami
5/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie
6/ Podjęcie uchwał :


- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn na lata 2018-2029
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2018 rok
- w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIII/74/2015 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 23 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych;
- w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w miejscowości Nakomiady, Gmina Kętrzyn, w ciągu drogi powiatowej Nr 1733N;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/176/2013 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 18 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kętrzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
- w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kętrzyn;
- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kętrzyn.


7/ Interpelacje i zapytania radnych;
8/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
9/ Przyjęcie protokołów :


- z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 27 czerwca 2018 roku;
- z sesji nadzwyczajnej z dnia 18 lipca 2018 roku


10/ Sprawy różne;

Projekty uchwał do pobrania

 

 

Sesja odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, sala Nr 1.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Andrzej Sienkiewicz