Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
► XXII Sesja Rady Gminy Kętrzyn - 30 czerwca 2020 r. - UWAGA ZMIANA MIEJSCA SESJI
30 Czerwiec 2020, 11:00 - 14:00
Odsłon : 160

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
XXII SESJI RADY GMINY KĘTRZYN (NADZWYCZAJNA)

w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek)
o godz. 11:00


w sali Sesyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych

 

 

Proponowany porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia
2/ Stwierdzenie prawomocności obrad
3/ Wybór sekretarza obrad
4/ Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami
5/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie
6/ Podjęcie uchwał :
­ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn
­ zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2020 rok
­ w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kętrzyn z dnia 20 marca 2020 r. Nr XX/112/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego : wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej Nr 1737N w miejscowości Koczarki”
­ w sprawie powierzenia Gminie Kętrzyn prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2020
­ w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kętrzyn
7/ Sprawozdanie Wójta Gminy Kętrzyn z realizacji Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2019 rok
8/Interpelacje i zapytania radnych
9/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
10 / Przyjęcie protokołu :
­ z sesji z dnia 19 lutego 2020 roku;
­ z sesji z dnia 20 marca 2020 roku;
­ z sesji z dnia 29 kwietnia 2020 roku;
11/ Sprawy różne;

 

UWAGA ZMIANA MIEJSCA SESJI !!!
W celu umożliwienia udziału w sesji sołtysom oraz innym zainteresowanym osobom informujemy, iż zmianie ulega miejsce sesji. Sesja odbędzie się
w sali gimnastycznej w siedzibie Gimnazjum Gminnego w Karolewie o godz. 11.00 .
Za utrudnienia przepraszamy.

 


Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Teresa Marzena Juchniewicz

 

Projekty uchwał do pobrania