Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Urzędzie Gminy Kętrzyn, jest opublikowana w systemie ePUAP.

 • Adres skrytki ePUAP: /ugketrzyn/skrytka


Przejdź do ESP Urzędu Gminy Kętrzyn:Wnioski elektorniczne do Urzędu Gminy Kętrzyn (wypełnij i wyslij on-line) TUTAJ


2. Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
 • XLS, XSLX, ODS
 • GIF, TIF, JPG, PNG

3. Konto użytkownika.

Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych. Profil zaufany zakładamy na ePUAP tutaj a potwierdzić możemy w Urzędzie Gminy Kętrzyn więcej tutaj.


4. Konto użytkownika ePUAP można założyć tutaj.


Osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w dowolnym punkcie potwierdzania profilu zaufanego (np. w Urzędzie Gminy Kętrzyn w godzinach pracy urzędu).

 W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
 • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

 

 

SERWAL – NOWA USŁUGA URZĘDU DLA INTERESANTÓW

 

 

 

 • Chcesz sprawdzić swoje zobowiązania wobec urzędu, np. wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, itp. ?

 • Nie pamiętasz terminu płatności raty podatku?

 • Nie masz czasu na wizytę w urzędzie?

 

Dzięki nowej usłudze:

 

 • urząd da Tobie możliwość sprawdzenia Twoich zobowiązań wobec urzędu w domu poprzez internet,

 • poprzez wiadomości SMS lub e-mail urząd przypomni Ci o zbliżającym się terminie płatności,

 • otrzymasz możliwość dokonania płatności przez Internet,

 • zapłacisz swoje zobowiązania terminowo i unikniesz odsetek od nieterminowo opłaconych należności, kosztów listowych upomnień

 • będziesz mógł/mogła uczestniczyć w decydowaniu o Twojej gminie – poprzez ankiety urząd zapyta się o Twoje zdanie w ważnych dla gminy kwestiach,

 • poinformuje Cię o ważnych wydarzeniach w gminie.

 

Aby skorzystać z usługi SERWAL, wystarczy komputer z dostępem do Inernetu, z zainstalowaną przeglądarką i dostęp do poczty elektronicznej oraz złożony w urzędzie formularz rejestracyjny.

 

 

ZAPRASZMY DO SKORZYSTANIA Z NOWEJ USŁUGI!!

Należy zgłosić się z wypełnionym formularzem i dowodem osobistym w celu potwierdzenia danych

  

do 

 

Urzędu Gminy Kętrzyn, pokój 16 lub 14

 

OTWÓRZ SERWAL   

 

 

 •  Formularz rejestracyjny użytkownika systemu SERWAL - pobierz
 •  Oświadczenie dla firm - pobierz

 

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do skorzystania z nowego systemu informacyjnego pn. SERWAL dla mieszkańców i kontrahentów Urzędu Gminy Kętrzyn umożliwiającego:

  otrzymywanie powiadomień pocztą elektroniczną o zbliżających się terminach płatności należności,

 •  prezentację stanów indywidualnych kont kontrahentów,
 •  otrzymywanie powiadomień o aktualnych wydarzeniach.

 

Aby otrzymać dostęp do systemu SERWAL, należy zgłosić się z wypełnionym formularzem (zamieszczonym poniżej lub w zakładce pliki do pobrania) i dowodem osobistym w celu potwierdzenia danych do:

 

 • Urzędu Gminy Kęrzyn w dniach od poniedziałku do piatku w godzinach 7:00 – 15:00, pok. nr 14 lub 16;

 

Po zarejestrowaniu zgłoszenia, na podany w formularzu adres e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny do utworzonego konta.

 

 • Formularz rejestracyjny użytkownika systemu SERWAL - pobierz
 • Oświadczenie dla firm - pobierz
 • Regulamin użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną - pobierz

 

 

 

     Urząd Gminy Kętrzyn zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje zasady określone w przedstawionej Polityce Prywatności. Jeśli nie akceptujesz zasad określonych w naszej Polityce Prywatności nie odwiedzaj serwisu „serwal.gminaketrzyn.pl”,  nie rejestruj się w naszych bazach oraz nie udostępniaj nam żadnych danych.

 

Definicje

 1. Administrator – oznacza Urząd Gminy Kętrzyn  z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, Polska.
 2. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie serwal.gminaketrzyn.pl
 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 

Podstawowe założenia Polityki Prywatności Serwisu

 1. Administracja serwisu „serwal.gminaketrzyn.pl” zbiera dane o użytkownikach, które zostały dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie i na których przetwarzanie wyrazili zgodę oraz dane zbierane automatycznie, np. adresy IP.
 2. Administracja zobowiązuje się do niewykorzystywania danych w celach innych niż te, na które wyrażono zgodę.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych gromadzonych w serwisie ”serwal.gminaketrzyn.pl”
 4. Usunięcie danych w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi takie życzenie.
 5. Serwis „serwal.gminaketrzyn.pl” zapewnia wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich .

 

Zgoda na przetwarzanie danych

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Urząd Gminy Kętrzyn z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Tadeusza Kościuszki 2 w celu uzyskania dostępu do systemu SERWAL.

 

System „serwal.gminaketrzyn.pl” zbiera informacje o Użytkownikach z następujących źródeł

 1. Podczas odwiedzin serwisu „serwal.gminaketrzyn.pl” na komputerze użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego „cookies”. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies wewnętrzne w następujących celach:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
  2. Tworzenia statystyk
  3. Na czas logowania w celu określenia czy użytkownik jest zalogowany
 3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach: Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Administracja Serwisu gromadzi numery IP komputerów w logach dostępowych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach administracyjnych.
 6. Korzystając z wszelkiego rodzaju formularzy lub rejestracji w usługach serwisu „serwal.gminaketrzyn.pl” użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych danych. Zbierane dane są niezbędne do uruchomienia tych usług.
 7. Użytkownik może w każdym momencie wystąpić o usunięcie jego danych i wyłączenie usługi.

 

 

 

 

 

 

 

     Gmina Kętrzyn realizuje projekt „Przyjazne e-Urzędy na Warmii i Mazurach”, który ma na celu zwiększenie zaawansowania usług e-administracji w gminach objętych projektem poprzez zwiększenie ilości spraw załatwianych drogą elektroniczną oraz popularyzację tych rozwiązań wśród mieszkańców gminy.

 

 Zobacz pdfBROSZURĘ      zobacz pdfULOTKĘ

 

      Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Gminy Kętrzyn otwarty został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych zlokalizowany w Referacie Ogranizacyjnym (I piętro, pokój 13). Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych czynny jest w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

 

 W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Dzięki prostej procedurze założenia konta na platformie ePUAP oraz potwierdzenia profilu zaufanego będą mieli Państwo możliwość załatwiania części  spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Do założenia profilu potrzebny jest tylko dowód osobisty.

 

Załóż konto na www.epuap.gov.pl,  złóż i wyślij wniosek o profil zaufany, udaj się z dowodem do punktu potwierdzającego w gminie, uzyskaj profil zaufany.

 

Gdzie wykorzystasz profil zaufany? 

 

 

Jakie są korzyści z korzystania z profilu zaufanego?

 

 • nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,
 • nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego,
 • jest bezpłatny,
 • pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
 • umożliwia składanie oświadczeń woli.

 

Co to jest ePUAP?

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) to system informatyczny służący udostępnianiu obywatelom oraz instytucjom publicznym usług administracyjnych drogą elektroniczną. To alternatywa dla papierowej administracji. System ePUAP daje możliwość załatwienia wielu spraw urzędowych przez internet. Z ePUAPem można kontaktować się z dowolnego miejsca (dom, praca, podróż) i w dowolnym czasie (weekend, noc, wakacje) – sprawy urzędowe można załatwiać przebywając nawet poza granicami Polski. 

  

Co będziesz mógł załatwić przez ePUAP?

 • - Nadanie numeru adresowego nieruchomości
 • - Złożysz informację w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
 • - Deklarację na podatek: leśny, rolny od nieruchomości
 • - Deklarację na podatek od środków transportowych
 • - Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
 • - Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie
 • - Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I wiele innych spraw. Sprawdź sam!

 

WÓJT GMINY KĘTRZYN

ZAPRASZA I ZACHĘCA DO ZAKŁADANIA I POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO ORAZ DO AKTYWNEGO KORZYSTANIA Z USŁUG E-ADMINISTRACJI

 

 

 Więcej informacji na stronie: www.epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil

 

 

PROFIL ZAUFANY - Najczęściej zadawane pytania 

 

  

 

 

Partnerami projektu są: Miasto Ełk, Miasto Górowo Iławeckie, Gmina Morąg, Gmina Miłakowo, Gmina Łukta, Gmina Olsztynek.

 

 

 

Projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Priorytetu V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europo Funduszu Społecznego.