Dwa dni trwało zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Wilkowie. 21 czerwca żegnaliśmy klasę III gimnazjum. Nie obyło się bez łez i radości przeplatanej ze smutkiem. Ponad połowa uczniów klasy III gimnazjum odebrała piękne świadectwa z biało – czerwonym paskiem, a mimo to w tym dniu dominowało uczucie żalu, że opuszczają swoją szkolę.
Dużo weselsza atmosfera panowała następnego dnia, gdy uczniowie z radością żegnali się ze szkołą tylko na dwa wakacyjne miesiące.
W tym dniu uczniom towarzyszyli licznie zebrani rodzice i goście. Byli z nami Radny Pan Leszek Twarogowski, Pani Sołtys Barbara Bukowska i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Tomas.

      W ramach realizacji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium”, 14 czerwca 2018 r. uczniowie klasy II i III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie wraz z opiekunami p. Katarzyną Ścibek i p. Dorotą Wiktorek, uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Telewizji Regionalnej TVP3 w Olsztynie.
Podczas wizyty uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskami pracy w telewizji, takimi jak: dziennikarz, prezenter, fotoreporter, reżyser, montażysta. Ponadto dowiedzieli się jakie umiejętności są potrzebne do wykonywania poszczególnych zawodów. Gimnazjaliści zwiedzili również pomieszczenia studyjne, w których montuje się dźwięk i obraz. Obejrzeli również profesjonalny sprzęt nagraniowy i nagłaśniający. Ponadto uczniowie mieli możliwość zobaczyć kulisy pracy nad codziennie emitowanym na żywo programem z wydarzeniami z naszego regionu.

      21 czerwca 2018 r. - w samo południe - w sali gimnastycznej budynku gimnazjum w Karolewie odbyło się wielkie otwarcie 5. już edycji wyborów Miss i Mistera Szkoły Podstawowej
w Kruszewcu. Prowadzącymi imprezę byli od lat niezastąpieni - p. Dorota Syhłowyj i p. Janusz Mazurkiewicz.
Do konkursu przystąpiło tradycyjnie 7 par uczniów, zarówno z klasy VII , jak i klas gimnazjalnych:

 

 

      W ramach realizacji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium”, uczniowie klasy II i III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie wraz z opiekunami p. Katarzyną Ścibek i p. Elżbietą Ślązak, uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej na Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie - Wydział Nauk Technicznych.
Całość wizyty prowadził prodziekan Wydziału Nauk Technicznych, Pan Jerzy Domański. Uczniowie zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną Uniwersytetu, a także ze stanowiskami pracy związanymi ze szkolnictwem wyższym, takimi jak profesor, adiunkt, asystent, wykładowca.

        W piątek 22 czerwca dla  uczniów Szkoły Podstawowej w Nakomiadach zabrzmiał ostatni dzwonek. Po mszy w miejscowym kościele odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz zaproszeni goście.
Wszystkich obecnych przywitała dyrektor szkoły Olga Wanago. Potem odczytała listy od Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Rzecznika Praw Dziecka oraz Kancelarii Senatu. Następnie dokonała podsumowania mijającego roku szkolnego. Podziękowała kadrze pedagogicznej, samorządowi szkolnemu, pracownikom obsługi i administracji jak również wójtowi gminy Pawłowi Bobrowskiemu, przedstawicielce komisji oświaty Jadwidze Bazyluk i  sołtysowi Tomaszowi Wyszomirskiemu za współpracę. Natomiast zaangażowanym w życie szkoły rodzicom wręczyła dyplomy - Wasza pomoc, wsparcie i zaangażowanie były dla mnie bardzo cenne i niezwykle pomocne – podkreśliła Olga Wanago. Wyróżnieni w nauce uczniowie i laureaci konkursów otrzymali z rąk dyrektor nagrody.

     22 czerwca – to dzień, na który czekali wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszewcu. Już od kilku dni temperatura wskazywała, że rozpoczęło się lato i pora opuścić szkolne mury. Tego dnia w powietrzu wyczuwało się radość wymieszaną ze smutkiem związanym z faktem zakończenia roku szkolnego. Niektóre dzieci miały łzy w oczach, przytulały się do swoich nauczycieli. W ostatni dzień roku szkolnego uczniowie, rodzice, opiekunowie, zaproszeni goście, a wśród nich Sekretarz Gminy Kętrzyn p. Wioletta Dobrzańska, nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali się na boisku szkolnym w Kruszewcu, aby zakończyć rok szkolny 2017/2018. Jak zwykle na początku, w tak podniosłych momentach, tak i tym razem, rozbrzmiał „ Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie zaczęło się podsumowanie całego roku, bo koniec roku to jednak nie tylko wzruszenie, ale przede wszystkim nagroda za całoroczny wysiłek. Najlepsi uczniowie za swoje wyniki w nauce odebrali nagrody książkowe z rąk dyrektora p. Jerzego Pruszyńskiego oraz wychowawców.

      W piątek, 22 czerwca w Szkole Podstawowej w Biedaszkach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. W uroczystości udział wzięli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz
Wójt Gminy Kętrzyn. Pan Paweł Bobrowski podziękował uczniom, dyrekcji i nauczycielom
za pracę i naukę, jednocześnie życzył wszystkim zebranym wspaniałych wakacji. Następnie Pani Dyrektor wręczyła nagrody książkowe i dyplomy uczniom, którzy odnieśli największe sukcesy
w nauce. Rodzice najlepszych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Po części oficjalnej p. dyrektor Elżbieta Pskowska życzyła uczniom słonecznych, radosnych i pełnych wrażeń wakacji oraz niemniej radosnego powrotu do szkoły. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2017/2018 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. I wreszcie nadszedł najbardziej wyczekiwany moment: świadectwa, i…. WAKACJE !!!!

      W dniach 18.06.2018 – 21.06.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach organizowany był Kolorowy Tydzień Profilaktyki. Hasło tego przedsięwzięcia to: „Bezpiecznie w kolorowym świecie”. Główne cele akcji obejmowały:
- kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci,
- zmniejszenie ryzyka przedwczesnej inicjacji alkoholowej,
- kreowanie postaw proekologicznych,
- złagodzenie skutków działania stresu w szkole,
- wprowadzenie optymistycznych idei i wizji w nauczaniu i wychowaniu,
- "nauczanie bezinwazyjne" czyli nauczanie poprzez zabawę i sztukę,
- integracja uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego,
- kształtowanie utylitarnych i oczekiwanych postaw,
- akceptacja innych postaw,
- odkrywanie własnej tożsamości (osobowościowej, kulturowej, historycznej, ogólnoludzkiej)
- odkrywanie własnej świadomości,
- zapobieganie zjawiskom odrzucenia i wykluczenia uczniów.