Dnia 14 czerwca 2017r. uczniowie klasy II Gimnazjum i III SP z Wilkowa wraz ze swoimi opiekunami: proboszczem tutejszej parafii ks.Wojciechem Ciarkowskim oraz panią Eweliną Drabarz wybrali się na wycieczkę do Stoczka Klasztornego, a także Zespołu Pałacowego w Galinach.
Stoczek Warmiński to malownicza wieś w gminie Kiwity, gdzie znajduje się kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z obrazem Matki Pokoju, który słynie z wielu łask. Obraz ten został ukoronowany przez samego Jana Pawła II w 1983r.
Kościół wybudowano w 1640r. jako wotum dziękczynne biskupa Mikołaja Szyszkowskiego po zakończeniu wojny ze Szwecją i polecono opiece bernardynów. Od 1958r. klasztorem opiekuje się Zgromadzenie Księży Marianów. Świątynia 19 maja 1987r. została podniesiona do miana Bazyliki Mniejszej przez papieża Jana Pawła II.
Zarówno kościół jak i klasztor przez wieki były świadkami różnych wydarzeń. Najistotniejszym powodem nawiedzania tego miejsca przez pielgrzymów i turystów jest fakt, że w latach 1952-53 przebywał tu, jako więzień, kardynał Stefan Wyszyński.

     Dnia 12 czerwca 2017r. uczniowie klasy II i III Gimnazjum z Wilkowa wraz ze swoimi opiekunkami: panią Katarzyną Ścibek oraz panią Eweliną Drabarz wybrali się na wycieczkę do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie oraz firmy MTI Furninova.
Nadrzędnym celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z modelem szkolenia, specyfiką służby oraz zadaniami realizowanymi przez Straż Graniczną, a także z funkcjonowaniem jednego z największych w naszym regionie zakładów pracy-MTI Furninova.

       Pod takim hasłem 03 czerwca 2017 roku w Gimnazjum Gminnym w Karolewie odbył się bal trzecioklasistów. Pomysłodawczynią była mama jednego z uczniów, przewodnicząca Rady Rodzicow, p. Małgorzata Karasik, która koordynowała przebieg prac wspólnie z p.Dorotą Syhłowyj i Grzegorzem Mackiewiczem.
Przygotowania do balu trwały kilka tygodni. Imprezę można było zorganizować dzięki zaangażowaniu rodziców z trójek klasowych oraz wychowawców, nauczycieli i samych uczniów. Dekoracja została przygotowana przez p. Annę Micuk we współpracy z p. Martą Pupel i Tamarą Furką.

     O godzinie 8.30, Pani Dyrektor mgr Olga Halina Wanago oficjalnie rozpoczęła apel witając serdecznie przybyłych rodziców, Pana Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego oraz grono pedagogiczne. Na początku został odśpiewany hymn narodowy, który nadał bardzo wymowny charakter tej uroczystości.
W dalszej części odbyło się uroczyste wręczanie nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce. Każde dziecko zostało proszone na środek sali przez Panią Dyrektor, a następnie nagrodzone gromkimi brawami przez rodziców i nauczycieli. Gratulacje prymusom składał Pan Wójt Gminy Kętrzyn, Paweł Bobrowski.

     W dniach 5 – 8 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Wilkowie odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki pod hasłem Cyberprzemocy mówimy NIE!.
Celem działań profilaktycznych było przede wszystkim zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy, przekazanie wiedzy na temat jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak się zachowywać, żeby zmniejszyć ryzyko zostania ofiarą przemocy w sieci.
W ramach działań profilaktycznych, pedagog szkolny p. Katarzyna Ścibek, przeprowadziła w każdej klasie zajęcia warsztatowe na temat zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z cyberprzemocy oraz niewłaściwego korzystania z Internetu (m.in. portali społecznościowych) i innych urządzeń elektronicznych. Podczas zajęć p. pedagog scharakteryzowała zjawisko nękania internetowego lub przez telefon komórkowy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody.

     2 czerwca 2017 r. to był niezwykle "gorący" czas dla społecznosci szkolnej naszego gimnazjum. O godzinie 13.00 ruszyła kolejna- IV.już- edycja wyborów Miss i Mistera Gimnazjum Gminnego w Karolewie.
Wielkiego otwarcia imprezy dokonali niezastąpieni - p. Dorota Syhłowyj i p. Janusz Mazurkiewicz.

Do konkursu przystąpiło 7 par uczniów :

 

     12 VI 2017r. w Wilkowie odbył się coroczny konkurs pięknego czytania pt:”Litery znam, więc czytam sam”. Wzięli w nim udział uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej. Głównym celem konkursu było wyłonienie uczniów najpiękniej czytających w poszczególnych klasach. Dzieci z klasy zerowej i pierwszej czytały teksty wcześniej przygotowane. Natomiast dzieci z klasy drugiej i trzeciej musiały zmierzyć się z nowym tekstem. Podczas konkursu zwracano uwagę na poprawność czytania, płynność i odpowiednią intonację. Jury w składzie wychowawcy klas 0 – III zadecydowało, iż pierwsze miejsce zajęli:

     13 czerwca uczniowie klasy I i III wybrali się do Węgorzewa do Muzeum Kultury Ludowej. Najpierw udali się do Pracowni ceramicznej. Tam zapoznali się z techniką wytwarzania przedmiotów codziennego użytku z gliny, a następnie próbowali sami coś ulepić. Powstały piękne dzbanuszki, miseczki, a nawet skarbonki. Po pracy udali się do Parku Etnograficznego, który znajduje się nieopodal pracowni nad rzeką Węgorapą. Zaznajomili się tam ze zwyczajami, tradycjami i warunkami życia dawnych ludzi. Obejrzeli budowle wiejskie i małomiasteczkowe: drewniane chaty, remizę strażacką, kuźnię. Byli w skansenowskich pomieszczeniach, gdzie w niektórych działają obecnie pracownie: tkacka, plastyki obrzędowej i kwiatów artystycznych. Ujrzeli na żywo powstawanie m.in. szmacianych chodniczków, kwiatów.