W dniach 5 – 8 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Wilkowie odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki pod hasłem Cyberprzemocy mówimy NIE!.
Celem działań profilaktycznych było przede wszystkim zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy, przekazanie wiedzy na temat jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak się zachowywać, żeby zmniejszyć ryzyko zostania ofiarą przemocy w sieci.
W ramach działań profilaktycznych, pedagog szkolny p. Katarzyna Ścibek, przeprowadziła w każdej klasie zajęcia warsztatowe na temat zagrożeń i niebezpieczeństw wynikających z cyberprzemocy oraz niewłaściwego korzystania z Internetu (m.in. portali społecznościowych) i innych urządzeń elektronicznych. Podczas zajęć p. pedagog scharakteryzowała zjawisko nękania internetowego lub przez telefon komórkowy, które na pozór niewinne, może wyrządzić ogromne szkody.

     2 czerwca 2017 r. to był niezwykle "gorący" czas dla społecznosci szkolnej naszego gimnazjum. O godzinie 13.00 ruszyła kolejna- IV.już- edycja wyborów Miss i Mistera Gimnazjum Gminnego w Karolewie.
Wielkiego otwarcia imprezy dokonali niezastąpieni - p. Dorota Syhłowyj i p. Janusz Mazurkiewicz.

Do konkursu przystąpiło 7 par uczniów :

 

     12 VI 2017r. w Wilkowie odbył się coroczny konkurs pięknego czytania pt:”Litery znam, więc czytam sam”. Wzięli w nim udział uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej. Głównym celem konkursu było wyłonienie uczniów najpiękniej czytających w poszczególnych klasach. Dzieci z klasy zerowej i pierwszej czytały teksty wcześniej przygotowane. Natomiast dzieci z klasy drugiej i trzeciej musiały zmierzyć się z nowym tekstem. Podczas konkursu zwracano uwagę na poprawność czytania, płynność i odpowiednią intonację. Jury w składzie wychowawcy klas 0 – III zadecydowało, iż pierwsze miejsce zajęli:

     13 czerwca uczniowie klasy I i III wybrali się do Węgorzewa do Muzeum Kultury Ludowej. Najpierw udali się do Pracowni ceramicznej. Tam zapoznali się z techniką wytwarzania przedmiotów codziennego użytku z gliny, a następnie próbowali sami coś ulepić. Powstały piękne dzbanuszki, miseczki, a nawet skarbonki. Po pracy udali się do Parku Etnograficznego, który znajduje się nieopodal pracowni nad rzeką Węgorapą. Zaznajomili się tam ze zwyczajami, tradycjami i warunkami życia dawnych ludzi. Obejrzeli budowle wiejskie i małomiasteczkowe: drewniane chaty, remizę strażacką, kuźnię. Byli w skansenowskich pomieszczeniach, gdzie w niektórych działają obecnie pracownie: tkacka, plastyki obrzędowej i kwiatów artystycznych. Ujrzeli na żywo powstawanie m.in. szmacianych chodniczków, kwiatów.

     W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 dzieci z oddziału przedszkolnego - „Smerfy” i „Misie” wzięły udział w IX edycji ekologicznego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to program edukacyjny skierowany do przedszkoli. Jego celem jest ukazanie dzieciom piękna przyrody oraz nauczenie ich, jak ją szanować i chronić. Bohaterem programu był Kubuś, który prowadził dzieci poprzez kolejne zagadnienia programu. Podczas zajęć przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób mogą przyczynić się do ochrony środowiska, co należy jeść, by być silnym i zdrowym. Dzieci poznawały rośliny i zwierzęta, uczyły się szacunku i ekologicznych zachowań.

      W dniu 12 czerwca 2017 dzieci z klas 0-IV Szkoły Podstawowej z Nakomiad wraz z opiekunami p. Elżbietą Mackiewicz, p. Elżbietą Dziergawką i p. Iwoną Pryciak udali się na wycieczkę autokarową do Olsztyna. Celem wyjazdu zorganizowango przez p. Ewę Bielińską było odkrywanie przygód w Krainie Warmisia , ogromnego świata zabaw dla dzieci.
Dużo radości sprawiły dzieciom wyścigi autkami akumulatorowymi, bitwa przy użyciu armatek oraz zjazdy z gigantycznej , dmuchanej zjeżdżalni. Dzieciaki z wielką chęcią grały w gry z automatu i zebrały mnóstwo nagród. Bardziej zmęczeni mogli odpocząć przy piaskownicy.

      Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszewcu przystąpili do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”. W tym dniu w każdej klasie czytane były fragmenty dowolnych książek. Do akcji aktywnie włączył się Samorząd Uczniowski, którego przedstawicielki kontynuowały akcję jeszcze w następnych dniach. Dzieci bardzo chętnie słuchały bajek ze złotej kolekcji Disneya, wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Dodatkowo w tym dniu odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Świniopas” na podstawie baśni H. Ch. Andersena, przygotowane przez koło teatralne działające w świetlicy szkolnej pod kierunkiem p. Anny Pawluczuk.

     Dziewczęta z klasy piątej Julia Szara, Oliwia Kuberska oraz szóstoklasistka Daria Książek zajęły drużynowo 1 miejsce w XIV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekonomicznej. W finale pokonały sześć aktywnie działających w SKO szkół. Indywidualnie Julia zajęła 1 miejsce (uzyskując 39 punktów na 40 możliwych), Daria drugie, a Oliwia trzecie.
W ciągu godziny uczestnicy rozwiązywali test z wiedzy ekonomicznej, który do łatwych nie należał. Trzeba było między innymi: rozwinąć skróty GPW, KNF; napisać kto w starożytności był pomysłodawcą pieniędzy w formie kawałka metalu; wyjaśnić pojęcia: hossa, deflacja, inwestycje, depozyt itp. Należało napisać nazwiska prezesów NBP i PKO Banku Polskiego oraz wykazać się znajomością walut: Chorwacji, Meksyku, Litwy czy Kanady. Do rozwiązania były też zadania matematyczne oraz pytania ekologiczne.