Już po raz szósty w Gimnazjum Gminnym w Karolewie wyśpiewywano utwory w języku angielskim. W tegorocznym Festiwalu Piosenki Angielskiej wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół w Barcianach, Publicznego Gimnazjum w Warpunach, Gimnazjum w Świętajnie oraz Gimnazjum Gminnego w Karolewie. Szkoły te uczestniczą w ogólnopolskim programie nauki języka angielskiego "Youngster", realizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan.

Uczestnicy konkursu wystąpili w dwóch kategoriach: soliści i duety. W jury zasiedli: p.Krzysztof Lipiński – koordynator programu, p.Irena Trzeciakowska – inspektor Oświaty Gminy Kętrzyn, p. Małgorzata Zacharjasz – dyrektor gimnazjum w Karolewie, p. Matra Lender – nauczyciel języka angielskiego, p. Alina Zasztoft – nauczyciel z Państwowej Szkoły Muzycznej, p. Elżbieta Lewandowska – reprezentant Wydawnictwa Macmillan.

 

 

Umiejętności wokalne uczestników stały na wysokim poziomie.

 
W kategorii solistów przyznano:

  •     I miejsce Januszowi Nosek z Publicznego Gimnazjum w Warpunach
  •     II miejsce Dominice Siwek z Gimnazjum Gminnego w Karolewie
  •     III miejsce Wojciechowi Puławskiemu z Publicznego Gimnazjum w Warpunach

 

W kategorii duetów:

 

  • I miejsce zajęły uczennice z Zespołu Szkół w Barcianach

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Młodzieży i opiekunom, gościom i jury gospodarze przygotowali słodki poczęstunek. W miłej atmosferze i wśród długich pożegnań obiecywano spotkać się za rok.