W dniu 19.05.2015r. uczniowie klas pierwszych Gimnazjum Gminnego w Karolewie zwiedzili Leśną Ścieżkę Dydaktyczną w Nadleśnictwie Srokowo, w ramach realizacji projektu „Założenie ogrodu dendrologicznego – utrzymanie i pielęgnacja”. Pani Irena Dziadoń bardzo ciekawie opowiadała o florze i faunie różnych zbiorowisk leśnych.
W Leśnej Szkole uczniowie uczyli się rozpoznawać gatunki drzew liściastych i iglastych występujące w naszych lasach. Poznali siedliska niektórych zwierząt. Odczytywali wiek drzewa na podstawie przekroju pnia. Dowiedzieli się, w jaki sposób prowadzi się gospodarkę leśną oraz jak pracownicy Nadleśnictwa dbają o drzewostan lasów.


Miłym podsumowaniem wyjazdu uczniów było ognisko, gdzie wszyscy mogli upiec sobie kiełbaski oraz posłuchać pięknego śpiewu ptaków.