W Gimnazjum Gminnym w Karolewie zakończyła się realizacja projektu "Założenie ogrodu dendrologicznego – pielęgnacja i utrzymanie", który przeprowadzono z uczniami klas pierwszych – trzy klasy, łącznie 52 uczniów z terenu gminy Kętrzyn.


W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:


1. Zorganizowano pogadankę z przedstawicielem Nadleśnictwa Srokowo Panią Ireną Dziadoń, która bardzo ciekawie opowiadała o florze i faunie różnych zbiorowisk leśnych.

2. W dniu 19.05.2015r. uczniowie klas pierwszych zwiedzili Leśną Ścieżkę Dydaktyczną w Nadleśnictwie Srokowo. W Leśnej Szkole młodzież uczyła się rozpoznawać gatunki drzew liściastych i iglastych występujące w naszych lasach. Poznała siedliska niektórych zwierząt. Odczytywała wiek drzewa na podstawie przekroju pnia. Dowiedziała się, w jaki sposób prowadzi się gospodarkę leśną oraz jak pracownicy Nadleśnictwa dbają o drzewostan lasów.
3. Przeprowadzono dwa konkursy: konkurs wiedzy na temat rozpoznawania podstawowych gatunków drzew iglastych i liściastych oraz konkurs plastyczny. Najciekawsze prace uczniowskie nagrodzono i zamieszczono na gazetce szkolnej.

4. W ramach projektu na terenie przyszkolnym powstał ogród drzew i krzewów. Młodzież czynnie włączyła się w prace przygotowujące miejsce pod zasadzenie roślin. Zdjęto darń, wyłożono włókninę i wysypano korę. Uczniowie uczyli się prawidłowo sadzić krzewy i drzewa, planować ich rozmieszczenie, tak, aby stanowiły ciekawą kompozycję w wyznaczonym miejscu. Przy zasadzonych roślinach umieszczono tabliczki informacyjne opisujące dany gatunek. Tworzenie ogrodu sprawiało uczniom wiele radości, ponieważ na bieżąco obserwowali efekty swojej pracy. Ogród dendrologiczny będzie stanowił pomoc dydaktyczną na lekcjach biologii oraz innych zajęciach.

Dotacja z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku przeznaczona została na zakup książek i albumów o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, pamięci przenośnej typu pendrive dla uczestników konkursów oraz zakup sadzonek drzew i krzewów do ogrodu dendrologicznego. Otrzymane nagrody posłużą dalszemu zgłębianiu wiedzy. Wszyscy uczestnicy umocnili i poszerzyli swoje wiadomości z zakresu rozpoznawania gatunków drzew, jak również uczestniczyli w tworzeniu ogrodu przyszkolnego. Młodzież będzie uczyła się odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i właściwej pielęgnacji roślin.