Takie hasło przyświecało grupie artystycznej naszego gimnazjum, która 16 kwietnia 2014 r. przygotowała uroczysty apel z okazji zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II- wielkiego człowieka, wielkiego Polaka, wielkiego papieża...

 

      Młodzież wystąpiła w niezwykle wzruszającym programie słowno- muzycznym, przygotowanym przez p.Annę Micuk- nauczycielkę religii i p. Tamarę Furkę- nauczycielkę j. polskiego. Całości dopełniały pieśni wykonane przez chór szkolny pod kierunkiem p. Moniki Grudzińskiej.

 

 

       Program artystyczny składał się z trzech części. Najpierw odbyła się scenka w parku- młodzież przy wtórze „Modlitwy” zespołu „Dżem” dyskutowała na temat Jana Pawła II, jego mądrości, niezwykłości, świętości. Następnie odbyła się wzruszająca prezentacja multimedialna ukazująca życiorys JPII -od cieciństwa poprzez młodość, wiek dojrzały, pontyfikat, aż do śmierci. Na koniec jeszcze raz, w dość  podniosłym tonie, wybrzmiały najważniejsze przesłania papieskie:  „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”, „Wymagajcie od siebie nawet wtedy, gdyby od Was nikt nie wymagał” czy „świętość to przecież Miłość”.

 

        Każdy powinien pamiętać, iż Jan Paweł II-papież przełomu wieków-  docierał do milionów wiernych ze słowem Bożym, pocieszeniem, troską o sprawiedliwość, wolą niesienia pomocy duchowej ludziom wszystkich ras, wyznań, bowiem wszyscy są braćmi Bożymi. Zmartwionych pocieszał, błądzącym pokazywał drogę, wątpiących wspierał radą.  Ojciec Święty  zaskakiwał nieustannie. Pisał listy do dzieci, młodzieży i ludzi w podeszłym wieku, chorych i zdrowych, wierzących i szukających drogi do Prawdy i Miłości. Niestrudzenie głosił Dobrą Nowinę o Bogu. Każdego człowieka zapraszał do przyjaźni z Chrystusem. Mawiał: „Być chrześcijaninem to znaczy czuwać. Tak jak czuwa żołnierz na straży albo jak czuwa matka przy dziecku, albo jak czuwa lekarz przy chorym. Czuwać to znaczy strzec wielkiego dobra”.

 

      27 kwietnia 2014 roku Ojciec Święty zostanie wyniesiony na ołtarze i ogłoszony świętym przez obecnego papieża- Franciszka. Każdy z nas może więc modlić się do św. Jana Pawła II  i prosić Go o to, by wstawiał się do Boga za nami we wszystkich ważnych dla nas  intencjach!

 

     W uroczystości brali udział:dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i proboszcz parafii w Karolewie, ks.dr Kazimierz Żuchowski.

 

     Szczególne podziękowania składamy p.Marcie Pupel za sprawowanie opieki nad młodzieżą w trakcie przygotowań do apelu oraz p. dyr. SP w Nakomiadach- Jagodzie Pawelczyk-za wypożyczenie mikrofonów.