Drużyna ratownicza z Gimnazjum Gminnego w Karolewie, w składzie: Jakub Gałęzowski (kapitan), Karolina Balcerzak, Patrycja Sadlak, Magdalena Lis i Daniel Szykowski, zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowanych przez PCK w Kętrzynie.

     Zawody zostały podzielone na 5 etapów, w których należało wykazać się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy i współpracy w grupie. Wśród poszkodowanych były przypadki utraty przytomności, złamania przedramienia, poparzenia oraz padaczki. Zawodnicy ratowali ofiary wypadku komunikacyjnego (oczywiście w sytuacji pozorowanej). Natychmiastowa interwencja młodych ratowników była szansą na ocalenie życia i zdrowia.

 

     Wiedzę i praktyczne umiejętności  w zakresie udzielania pierwszej pomocy uczniowie z gimnazjum zdobywają na lekcjach edukacji dla bepieczeństwa oraz zajęciach dodatkowych. Uczestniczą w nich chętnie. Młodzież jest świadoma, że taka wiedza może przydać się niespodziewanie i uratować komuś życie.

 

     Doświadczenia związane z udziałem w mistrzostwach niewątpliwie są bardzo cenne. Gratulujemy uczniom sukcesu, zaangażowania i pięknej prospołecznej postawy. Drużynę do mistrzostw przygotowywały nauczycielki: p.Bernardeta Tomczak, p.Hanna Wachulska i p.Dorota Syhłowyj.