W lutym w całej Europie obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004 roku. Tegoroczne inicjatywy odbywały się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek jest pojęciem, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m. in.: cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią.

     6 marca uczniowie klasy siódmej naszej szkoły wzięli udział w sportowych zmaganiach, w ramach projektu edukacyjnego "Integracja poprzez sport". W zawodach udział wzięli wszyscy uczniowie siódmej klasy ze szkół w naszej gminie. W początkowej fazie rywalizacji nic nie zapowiadało szczęśliwego zakończenia. Jednak, w miarę upływu czasu, nasi uczniowie odnaleźli się
w zmaganiach. Popisową konkurencją było przeciąganie liny, w którym nasi siódmoklasiści zdeklasowali wszystkich swoich rywali zdobywając komplet punktów!!! Końcowa klasyfikacja pokazała, że zmagania były dość wyrównane - SP Biedaszki zwyciężyła różnicą dwóch punktów!

 

     1 marca w naszej szkole obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1945 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Zaprezentowana przez młodzież szkolną inscenizacja przybliżyła społeczności szkolnej losy wybranych żołnierzy wyklętych. Uroczystość wzbogaciły prezentacje multimedialne obrazujące życie żołnierzy wyklętych i okoliczności skazania ich na karę śmierci. Ponadto mogliśmy wysłuchać pięknej recytacji wierszy upamiętniających żołnierzy wyklętych.
W apelu wzięli również udział zaproszeni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie, pod opieką pana Krzysztofa Kani.

    Każdego roku 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO. Data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.
Jako świadomi użytkownicy języka polskiego, zdajemy sobie sprawę, że to jak mówimy i jak piszemy, określa nas jako Polaków i wpływa na kształt polszczyzny.

 

      Szkoła to nie tylko nauka i praca. To także wychowanie, z którym wiąże się zabawa, integracja i zdrowa rywalizacja. Taki cel miało organizowane w naszej szkole Święto Zakochanych. W tygodniu poprzedzającym 14 lutego urządziliśmy kiermasze kart walentynkowych, serduszek
i galaretek, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród uczniów. Naszą akcję wsparła mama uczennicy, pani Katarzyna Grabowska ofiarowując na kiermasz piękne, własnoręcznie wykonane upominki.