1 marca w naszej szkole obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1945 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Zaprezentowana przez młodzież szkolną inscenizacja przybliżyła społeczności szkolnej losy wybranych żołnierzy wyklętych. Uroczystość wzbogaciły prezentacje multimedialne obrazujące życie żołnierzy wyklętych i okoliczności skazania ich na karę śmierci. Ponadto mogliśmy wysłuchać pięknej recytacji wierszy upamiętniających żołnierzy wyklętych.
W apelu wzięli również udział zaproszeni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie, pod opieką pana Krzysztofa Kani.


Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby – jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się, jak trzeba”.