W lutym w całej Europie obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004 roku. Tegoroczne inicjatywy odbywały się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek jest pojęciem, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m. in.: cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią.


Szkolne obchody DBI 2018 odbyły się poprzez realizację różnorodnych zadań. W klasach II – VII i w oddziałach przedszkolnych przeprowadzono pogadanki oraz zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie i cyberprzemocy. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci. Poznali zasady, którymi należy się kierować podczas surfowania
w internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa oraz zasady kulturalnego zachowania w sieci. Zaznajomili się ze stronami: www.dbi.pl, www.sieciaki.pl, www.necio.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.bezpiecznyinternet.pl.


W tym roku szczególny nacisk położyliśmy na zapoznanie dzieci z pojęciem „hejt - mowa nienawiści” oraz z konsekwencjami, jakie przynosi to zjawisko. Uczniowie starszych klas odbyli szkolenie online pt. „Nie dla hejtu”, w którym zaprezentowano m. in. metody radzenia sobie z internetowym hejtem. Obejrzeli także film edukacyjny pt. „Mimi” oraz zapoznali się z badaniami na temat „Nadużywania internetu przez dzieci i młodzież”.


Młodsze dzieci wysłuchały bajki edukacyjnej „Mój przyjaciel Necio”, zapoznały się z zasobami serwisu internetowego, grały w gry edukacyjne online.
Na zajęciach plastycznych uczniowie klas IV – VI wykonali plakaty reklamujące tegoroczne hasło obchodów DBI. Najlepsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone. Podsumowaniem szkolnych działań było spotkanie z funkcjonariuszkami policji asp. szt. Moniką Danielak i mł. asp. Eweliną Piaścik, które w rozmowie z uczniami wyjaśniały, jak uchronić się przed staniem się ofiarą i gdzie szukać pomocy. Nie zabrakło także rad, jak reagować na agresję słowną w sieci oraz jak chronić się przed tego typu zjawiskami. Policjantki apelowały do uczniów, „aby nie nawiązywali podejrzanych znajomości przez sieć oraz nie udzielali zbyt wielu informacji o sobie i swojej rodzinie, gdyż nigdy nie ma pewności co do prawdziwych intencji internetowego rozmówcy”.


Koordynatorem działań w placówce była p. D. Rozbicka, realizatorami zaś:
p. P. Kacprzycki, p. B. Szulich, p. K. Góźdź, p. L. Gabryszak oraz zaproszeni goście.