W kwietniu z okazji obchodów „Roku dla Niepodległej” - 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę zorganizowany został w Szkole Podstawowej w Biedaszkach Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłami: „Polska-moja Ojczyzna” oraz „Polskie symbole narodowe”. Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów szkół podstawowych i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Jego celem było propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, budowanie dumy narodowej oraz rozwijanie twórczej inwencji i plastycznej ekspresji.
Komisja konkursowa oceniała: estetykę wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, oryginalność oraz umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych w kontekście tematyki konkursu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystego apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.


Laureaci konkursu:


kategoria „0”- III


I miejsce: Wojciech Borysieńka - SP w Biedaszkach
II miejsce: Julia Filipkowska, Milena Bagińska – SP w Biedaszkach
III miejsce: Aleksandra Borkowska – SP w Biedaszkach


kategoria IV-VII


I miejsce: Oliwia Soliwoda – SP w Biedaszkach
II miejsce: Maciej Gilis – SP w Biedaszkach
III miejsce: Amelia Dąbrowska – SP w Biedaszkach

 

Gratulujemy serdecznie samym laureatom a także ich rodzicom oraz nauczycielom za wychowanie do prawdziwych wartości.