W dniach 18.06.2018 – 21.06.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach organizowany był Kolorowy Tydzień Profilaktyki. Hasło tego przedsięwzięcia to: „Bezpiecznie w kolorowym świecie”. Główne cele akcji obejmowały:
- kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci,
- zmniejszenie ryzyka przedwczesnej inicjacji alkoholowej,
- kreowanie postaw proekologicznych,
- złagodzenie skutków działania stresu w szkole,
- wprowadzenie optymistycznych idei i wizji w nauczaniu i wychowaniu,
- "nauczanie bezinwazyjne" czyli nauczanie poprzez zabawę i sztukę,
- integracja uczniów, nauczycieli i środowiska lokalnego,
- kształtowanie utylitarnych i oczekiwanych postaw,
- akceptacja innych postaw,
- odkrywanie własnej tożsamości (osobowościowej, kulturowej, historycznej, ogólnoludzkiej)
- odkrywanie własnej świadomości,
- zapobieganie zjawiskom odrzucenia i wykluczenia uczniów.


Założone cele były osiągane poprzez realizację zaplanowanych działań:


1. Dzień pierwszy ,,ZIELONY”(18.06.2018 r.) - wycieczka przedszkolaków i uczniów z klas II-III do lasu w Siemkach oraz spotkanie z leśniczym (tematy przewodnie: bezpieczeństwo w lesie, dbamy o przyrodę, ochrona przed zachorowaniem na choroby przenoszone przez kleszcze, bogactwo lasu na talerzu).
2. Dzień drugi „NIEBIESKI” (19.06.2018 r.)- wycieczka uczniów z klas III-VII do Giżycka (rejs statkiem, zwiedzanie Twierdzy Boyen; tematy przewodnie: bezpieczeństwo nad wodą, dbamy o ochronę wód, poznajemy historię swojego regionu),
3. Dzień trzeci „CZERWONY” (20.06.2018 r.) - realizacja w oddziałach przedszkolnych programu WOŚP "Ratujemy i uczymy ratować", w klasach IV-VII programu "Spójrz inaczej" oraz prezentacja "Jestem wolny od nałogów".
4. Dzień czwarty „MULTIKOLOR” (21.06.2018 r.) - realizacja w klasach II i III programu profilaktycznego "Promyk", stacje zadaniowe z udziałem funkcjonariuszy Policji (tematy przewodnie: bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo na drodze).


Dziękujemy wszystkim uczestnikom Kolorowego Tygodnia Profilaktyki: uczniom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym szkoły. Szczególne podziękowania składamy sponsorowi imprezy panu Krzysztofowi Plewni - przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Koordynator działań:
Lucyna Gabryszak
Współodpowiedzialni nauczyciele:
Dorota Rozbicka
Barbara Szulich
Ksenia Góźdź