Dnia 11 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny klas III. Wzięło w nim udział 8 uczniów z czterech szkół podstawowych Gminy Kętrzyn: Kruszewca, Nakomiad, Wilkowa i Biedaszek. Konkurs odbył się po raz trzeci.
Celem konkursu było wyrabianie czujności ortograficznej oraz doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych. Konkurs przygotowała i prowadziła pani Ksenia Góźdź.
W związku z tym, że patronem roku 2019 jest Stanisław Moniuszko, treść dyktanda dotyczyła jego życia i twórczości. Zadanie było trudne, ale uczestnicy doskonale sobie poradzili. Po sprawdzeniu dyktanda, komisja wyłoniła trzech laureatów. Najmniej błędów popełnili: Filip Górecki uczeń klasy III z Biedaszek oraz uczniowie ze szkoły w Kruszewcu – Daniel Szarejko i Gabriel Soliwoda.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy laureata, pozostali uczestnicy – dyplomy za udział i nagrody pocieszenia, które wręczyła Inspektor Oświaty Gminy Kętrzyn pani Anna Abramowicz oraz Dyrektor SP w Biedaszkach pani Jolanta Czarnecka.

Dziękujemy wychowawczyniom klas trzecich paniom: Elwirze Żukowskiej, Elżbiecie Mackiewicz, Jolancie Adamkowicz i Ewie Stępkowskiej za przygotowanie uczniów do konkursu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli zmagać się z zawiłościami ortograficznymi języka polskiego.