Uczniowie ze szkoły Podstawowej w Kruszewcu wspólnie z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie oraz z parafialną „Scholą” przygotowali uroczystość upamiętniającą 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z głównych założeń było integracja społeczeństwa lokalnego przy wspólnym uczczeniu najważniejszego święta państwowego. Na uroczystość przybyli m.in. Wójt Gminy Kętrzyn p. Paweł Bobrowski, Inspektor Oświaty Gminy Kętrzyn p. Anna Abramowicz, ks. kan. dr Kazimierz Żuchowski, dyrektorzy szkół gminnych, rodzice, uczniowie, mieszkańcy okolicznych miejscowości. Po powitaniu wszystkich gości przez gospodarzy p. Jerzego Pruszyńskiego – dyrektora SP w Kruszewcu oraz dyrektora ZSCKR - p. Jan Mickiewicza, młodzież szkolna przedstawiła drogę Polaków do wolości. Pokazała trudności z jakimi nasz naród musiał się mierzyć każdego dnia, żyjąc pod zaborami. Pięknie zaśpiewane pieśni patriotyczne przez parafialną „Scholę” oraz samych uczniów wzruszały niejednego widza. Uwieńczeniem całej uroczystości był utwór Jana Pietrzaka pt. „ Żeby Polska była Polską”, wykonany przez ks. kan. dr Kazimierza Żuchowskiego.

      W ramach akcji ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, wszyscy uczniowie klas 0-VIII, oddziałów przedszkolnych i gimnazjalnych wspólnie z radą pedagogiczną, pracownikami administracyjnymi, rodzicami, w dniu 9 listopada 2018 r. punktualnie o godz. 11.11 zaśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy. Uczcili w ten sposób 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

       Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe. Z tej okazji w dniu 9 listopada 2018 r. odbył się apel poświęcony100 rocznicy tego wydarzenia. W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie klas 0-VIII, oddziałów przedszkolnych i gimnazjalnych, rada pedagogiczna, pracownicy administracyjni, a także przedstawiciele rady rodziców. Apel został przygotowany przez klasy VII i VIII pod kierunkiem p. Anny Pawluczuk, p. Ewy Dziemieli, p. Alicji Krawczyk. Przedstawiony montaż słowno-muzyczny z elementami dramy wzbudził wśród oglądających niesamowite wrażenie. Wydarzenie rozpoczęło od pojawienia się trzech zaborców, którzy postanowili raz na zawsze rozprawić się z Polską, dokonując jej ostatecznego rozbioru. Uczniowie upamiętniając to wydarzenie rozcięli mapę Polski na trzy części dokonując w ten sposób symbolicznego trzeciego i ostatniego rozbioru państwa polskiego.

      W ramach uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kruszewcu i Biedaszek uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Warszawy i Sulejówka. Podczas wyjazdu poznali historię niektórych postaci związanych z walką o niepodległość na przestrzeni wieków. Pierwszym miejscem, które odwiedzili była warszawska Cytadela – wzniesiona po powstaniu listopadowym na rozkaz cara Mikołaja I. Miała być przestrogą i punktem kontrolującym przejawy buntu i chęci wywołania kolejnego powstania. Uczniowie obejrzeli tam film poświęcony Romualdowi Trauguttowi, ostatniemu dyktatorowi powstania styczniowego, a także poznali losy wiezionego w Pawilonie X Józefa Piłsudskiego.

      Uczniowie klas I-III SP w Kruszewcu biorą udział w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, organizowanym przez sieć sklepów Biedronka, którego celem jest budowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów. Jest ono bardzo zalecane i korzystne nie tylko młodym ludziom. Czytanie pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. Dzięki książkom uczymy się, mądrzejemy, podróżujemy, marzymy, wyobrażamy sobie, przeżywamy losy innych. Z tego też powodu wychowawcy wraz z uczniami klas I-III postanowili wziąć udział i przystąpić do konkursu, którego warunkami było m.in. zorganizowanie Dnia Głośnego Czytania w szkole. W tym zadaniu wzięło udział łącznie 130 osób: uczniów , rodziców i nauczycieli.