Początki szkolnictwa w Kruszewcu sięgają pierwszej połowy XVIII w., kiedy w tej miejscowości założono pierwszą szkołę. Obecny budynek placówki został zbudowany na potrzeby zakładu opiekuńczego dla chłopców.
Po wojnie w roku szkolnym 1956/1957 we wsi została założona szkoła podstawowa jako filia SP nr 2 w Kętrzynie. W pierwszym roku istnienia liczyła trzy klasy z 63 uczniami. Pierwszymi nauczycielkami były Janina Szerszeń i Weronika Olejniczak. Natomiast od 1 września 1957 r. stała się placówką samodzielną, do której uczęszczało już 102 uczniów. Jej kierownikiem została Alicja Rataj.


Od początku grono pedagogiczne szkoły postawiło sobie i uczniom wysoką poprzeczkę. Świadczą o tym liczne nagrody zdobyte w konkursach, olimpiadach i festiwalach. Obchody świąt i rocznic narodowych, wspaniałe programy artystyczne, realizacja projektów i programów grantowych oraz sukcesy w zawodach sportowych wpisały się już na dobre w tradycję miejscowej podstawówki.


W sobotę 27 maja na terenie szkoły odbyły się uroczystości poświęcone 60-leciu powstania placówki. Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in.: wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Sienkiewicz, inspektor oświaty Anna Abramowicz, przewodnicząca komisji oświaty Teresa Juchniewicz, proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Karolewie Kazimierz Żuchowski, dyrektor ZS w Wilkowie Jarosław Charkot, p.o. dyrektora SP w Biedaszkach Anna Kołakowska, dyrektor ZSCKR w Karolewie Jan Mickiewicz, sołtys Kruszewca Józef Urbanowicz oraz radni.


Witając uczestników dyrektor szkoły Olga Wanago stwierdziła, że wśród jej absolwentów są naukowcy, księża, nauczyciele, lekarze, samorządowcy, misjonarze, prawnicy i przedsiębiorcy. Z czego jest osobiście bardzo dumna. Przytoczyła powiedzenie, że nie każdy orzeł musi wysoko latać, człowiek wcale nie musi robić wielkich rzeczy, aby być szczęśliwym. - Mam nadzieję, że absolwenci są szczęśliwymi ludźmi, chociaż nikogo nie omijają życiowe zawieruchy – podkreśliła O. Wanago. Zapoznała przybyłych z krótką historią jednostki oświatowo-wychowawczej, wymieniając wszystkich dyrektorów. Zachęcała do obejrzenia kronik szkolnych, wyłożonych w sali gimnastycznej. Na zakończenie podziękowała samorządowcom, rodzicom, uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi oraz sołectwu Kruszewiec za przygotowanie tej doniosłej imprezy. Ze wzruszeniem zwróciła się do emerytowanych nauczycieli, którzy przez wiele lat pracowali w tej szkole i którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość.


- Jestem dumny, że jestem absolwentem tej szkoły - tak swoje przemówienie rozpoczął wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski. W dalszej jego części podziękował dyrektorowi Oldze Wanago oraz pracownikom za trud i wysiłek związany z rozwojem placówki oraz procesem nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Życzył dalszych sukcesów.
W imieniu byłych nauczycieli - Genowefy Czepiel, Leontyny Abramowicz, Elżbiety Błaszczak i Stanisławy Kozakiewicz - głos zabrała wieloletnia dyrektor szkoły Wiesława Syhłowyj. – Nikt z nas tutaj obecnych, nie przechodzi koło tej szkoły obojętnie. Zostawiłyśmy w niej część siebie. A ona jest częścią nas – stwierdziła W. Syhłowyj. Podziękowała za zaproszenie oraz płyty multimedialne z historią placówki, specjalnie przygotowane z tej okazji.


Zapytana o wrażenia z obchodów uroczystości założenia szkoły, Genowefa Czepiel powiedziała: ,,Czuję się zaszczycona zaproszeniem na jubileusz 60- lecia mojej szkoły. Mówię mojej, bo tutaj rozpoczęłam swoją edukację w 1956 r. Potem pracowałam przez 36 lat. Szkoła zawsze była otwarta dla dzieci, rodziców i środowiska. Przyjazna atmosfera i współpraca są podstawą sukcesów. Nie byłoby również osiągnięć bez profesjonalnej i pełnej poświęceń pracy nauczycieli. Dzisiejszy program uroczystości świadczy właśnie o wysokich kompetencjach i kulturze pracujących tutaj ludzi. Dlatego zawsze z wielką przyjemnością odwiedzam mury tej szkoły”.


Na uczestników obchodów czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Część artystyczno-rozrywkowa rozpoczęła się wspaniałym polonezem w wykonaniu uczniów klasy szóstej. Na scenie swoje umiejętności wokalne prezentowali wychowankowie niemal wszystkich klas. Przed publicznością wystąpiła formacja taneczna break-dance Piotrka Frąckiewicza oraz odbył się pokaz i nauka Zumby w wykonaniu Karola Tomczaka. Czas umilał występ zespołu ,,Kejs Band”.


Chętni mogli przenieść się w odległe czasy średniowiecza i podziwiać walki rycerzy i tańce w wykonaniu rycerstwa z Roty Zaciężnej Strażnicy Sensburg z Mrągowa, jak również wziąć udział w konkursie historycznym ,,Piastowie” czy obejrzeć inscenizację ,,Świniopas”.


Zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych, cieszył się przyjazd pojazdów służb mundurowych, a także przybycie braci motocyklowej z Jackiem Jaświnem na czele.
Przygotowano liczne konkurencje sportowe dla dzieci i rodziców oraz pokazy sekcji zapaśniczej pod kierownictwem Łukasza Szmyda. Sport nierozerwalnie wiąże się ze zdrowiem, dlatego też przy okazji można było zmierzyć ciśnienie i dokonać pomiaru cukru we krwi.


Nie zapomniano również o smakołykach. Odbył się kiermasz ciast a na głodnych czekała grochówka i gorące kiełbaski. Chętni mogli nabyć pamiątkowe znaczki, kubki i płyty z historią szkoły.