Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszewcu przystąpili do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie czytam, jak czytam”. W tym dniu w każdej klasie czytane były fragmenty dowolnych książek. Do akcji aktywnie włączył się Samorząd Uczniowski, którego przedstawicielki kontynuowały akcję jeszcze w następnych dniach. Dzieci bardzo chętnie słuchały bajek ze złotej kolekcji Disneya, wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Dodatkowo w tym dniu odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Świniopas” na podstawie baśni H. Ch. Andersena, przygotowane przez koło teatralne działające w świetlicy szkolnej pod kierunkiem p. Anny Pawluczuk.

Baśń ukazująca miłość i ofiarność ze strony księcia, jak również próżność ze strony księżniczki. Cechy ludzkie aktualne we współczesnym świecie, które można pielęgnować, a także pracować nad ich zmianą.