O godzinie 8.30, Pani Dyrektor mgr Olga Halina Wanago oficjalnie rozpoczęła apel witając serdecznie przybyłych rodziców, Pana Wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego oraz grono pedagogiczne. Na początku został odśpiewany hymn narodowy, który nadał bardzo wymowny charakter tej uroczystości.
W dalszej części odbyło się uroczyste wręczanie nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce. Każde dziecko zostało proszone na środek sali przez Panią Dyrektor, a następnie nagrodzone gromkimi brawami przez rodziców i nauczycieli. Gratulacje prymusom składał Pan Wójt Gminy Kętrzyn, Paweł Bobrowski.


Nieliczni otrzymali również nagrody rzeczowe za propagowanie i sukcesywne zbieranie surowców wtórnych, gdyż zebrali największą ich ilość.
W imieniu Rady Rodziców Pani Dyrektor wręczyła jednorazowe stypendium wybitnym uczniom, którzy osiągnęli najwyższy wynik w nauce. Wśród nich znalazły się: Julia Syhłowyj klasa V, Aleksandra Rutkowska klasa IV, Karolina Śmierzyńska klasa VI.


Na zakończenie wychowawcy i ich opiekunowie wrócili na chwilę do swoich klas po świadectwa, aby potem cieszyć się wakacjami.


Mamy nadzieję, że pogodny nastrój, który zapanował na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017, przeniesie się na czas wakacyjny. Wszystkim Wam życzymy udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i niezapomnianych wrażeń, a także ochoczego


powrotu do Szkoły Podstawowej w Kruszewcu już we wrześniu.