4 września 2017r. o godz. 8.30 w sali sportowej Gimnazjum Gminnego w Karolewie nastąpiła inauguracja nowego roku szkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kruszewcu i wygaszanego Gimnazjum w Karolewie.
W roku szkolnym 2017/18  do SP w Kruszewcu będzie uczęszczało 334 uczniów. Tak duża społeczność naszej szkoły to dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych, pięciu klas edukacji wczesnoszkolnej, czterech klas IV-VII i czterech oddziałów gimnazjalnych. Zabawą i nauką naszych przedszkolaków i uczniów pokieruje 32 nauczycieli wspomaganych przez 16 pracowników administracji i obsługi.


Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły pan Jerzy Pruszyński, który powitał wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.
Po odczytaniu listów Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej i Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka, pan dyrektor przedstawił swojego zastępcę - p. Annę Pawluczuk, wszystkich wychowawców klas oraz życzył uczniom dobrego samopoczucia i sukcesów w nauce.


Jako następna głos zabrała p. Wioletta Dobrzańska - Sekretarz Gminy Kętrzyn, która przekazała ciepłe pozdrowienia i serdeczne życzenia od Wójta Gminy Kętrzyn p. Pawła Bobrowskiego.
Życzymy wszystkim by wraz z rodzicami, władzami gminy i wszystkimi partnerami naszej placówki udało nam się zrealizować wszystkie plany i marzenia w nowej zreformowanej szkole.
Uroczystość zakończył przemarsz uczniów do swoich klas na spotkanie z wychowawcą.