W sobotę 7.10.2017r. na lotnisku w Wilamowie odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Wielkim Polakom, Kardynałowi Tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu i Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Tradycyjnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kruszewcu z udziałem p. Anny Pawluczuk i p. Marty Pupel złożyli kwiaty pod obeliskiem, a następnie uczestniczyli we mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Edmunda Piszcza. Historia o dwóch Polakach wciąż żywa przypominająca nam wszystkim o ich czynach, zasługach nie tylko dla kraju, ale przede wszystkim dla całego narodu. Bo przecież pamiętamy słowa Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi!… Tej Ziemi!”, słowa, które dawały nadzieję Polakom. Dziś nadal są aktualne, bo przecież powinniśmy się zmieniać i stawać się lepszym bardziej otwartym i wrażliwym narodem.