Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie klas I-III pod kierunkiem p. Anny Pawluczuk, p. I Jarosik i p. Mirosława Kopcia przygotowali inscenizację o Bożym Narodzeniu zwaną potocznie Jasełkami, wprowadzając nas w ten sposób w świąteczną atmosferę. W dniu 21 grudnia wystąpili w Kruszewcu dla najmłodszych kolegów i koleżanek oraz ich rodziców, natomiast 22 grudnia w Karolewie. Przedstawienie bożonarodzeniowe obok starszych kolegów , nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców obejrzeli zaproszeni goście, Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski, Inspektor Oświaty Pani Anna Abramowicz, przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Sienkiewicz, oraz radni i sołtysi Gminy Kętrzyn. Dzieci wcieliły się w role Maryi, Józefa, aniołów, pasterzy i trzech króli, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Swoim występem napełniły nas radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt.

Dopełnieniem i pełnym wzruszania były zaśpiewane kolędy i pastorałki. Po występie głos zabrał dyrektor szkoły, który złożył wszystkim świąteczne życzenia oraz podziękował małym aktorom za piękne pełne wzruszenia przedstawienie, po czym zaprosił wszystkich uczniów na klasowe wigilie, a zaproszonych gości na słodki poczęstunek. Do świątecznych życzeń dołączył również Wójt Gminy Kętrzyn, który powiedział, że z pewnością będzie opowiadał o tym, co tu zobaczył. Złożył całej społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom życzenia świąteczne. Dzieci w podziękowaniu za występ otrzymały słodkości, które w imieniu zaproszonych gości podarował Pan Tadeusz Deptuła, radny Gminy Kętrzyn. Dzięki takiej tradycji nikt z nas nie zapomni co wydarzyło się ponad dwa tysiące lat temu w Betlejem.