9 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbył się II etap konkursu Wiedzy o Senacie RP. Jego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu RP w Braniewie we współpracy z Centrum Informacyjnym Senatu. Patronat nad konkursem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Uroczystego otwarcia II etapu zmagań dokonał Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, który życzył uczestnikom konkursu samych sukcesów. Dodał, że praca senatorów, wiąże się z dużą odpowiedzialnością, bowiem wspólnie z posłami Sejmu tworzą oni prawo dla wszystkich obywateli, a zatem odpowiedzialni są za dobro całego narodu. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z kasy VII w składzie: Joanna Koczergo i Alan Hajdasz.

Test składał się z 10 pytań otwartych. Uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą zarówno z zakresu historii Senatu RP w okresie międzywojennym , jaki i z zadań współczesnego Senatu. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników.