Dnia 8 lutego 2019 r. w siedzibie Sejmu RP w Warszawie odbyła się uroczysta Gala nadania mian „Szkoły Niepodległej”, szkołom biorącym udział w ogólnopolskim konkursie, przygotowanym przez ZHR, który objęło swym patronatem Ministerstwo Edukacji Narodowej. Konkurs polegał na wykonaniu siedmiu zadań ramach pięciu ścieżek edukacyjnych, angażując przy tym jak najszersze grono społeczności szkolnej i lokalnej. W uroczystości wzięli udział marszałkowie Sejmu i Senatu – Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki, szefowa Kancelarii Prezydenta – Hanna Szymańska, parlamentarzyści oraz harcerze i historycy. Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się od konferencji naukowej „Drogi do wolności”.

Kolejnym etapem było otwarcie wystawy poświęconej setnej rocznicy powołania Sejmu Ustawodawczego. Po jej obejrzeniu nastąpiło zwiedzenie Sejmu. Podsumowaniem Gali było rozdanie certyfikatów i nagród szkołom oraz koncert pieśni patriotycznych.