Podczas wieczornicy poświęcanej pamięci ofiar holokaustu w dniu 27stycznia 2020 r. zostały wręczone nagrody laureatom szkolnego konkursu literacko-historycznego i plastycznego „Pamięci ofiar holokaustu”. W kategorii literackiej uczniowie mieli za zadanie napisać list z getta, okupowanej Warszawy lub z obozu w Auschwitz, natomiast w kategorii plastycznej przedstawić obraz ludzi i stolicy podczas II wojny światowej. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy z zakresu okupacji, a także umiejętność korzystania z rożnych źródeł historycznych w tworzeniu dłuższych form wypowiedzi. Laureatkom nagrody wręczył Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski.

 

W kategorii literacko-historycznej nagrody otrzymały: Natalia Balcerzak, Aleksandra Mańkowska i Aleksandra Kobylińska, natomiast w kategorii plastycznej: Magdalena Golębiewska i Julia Soliwoda. Wszystkim laureatkom gratulujemy sukcesu.