W piątek 18 maja, uczniowie klas IV- VI, wzięli udział w programie ,,Debata”. Jego zadaniem było promowanie postaw abstynenckich i zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu. Warsztaty prowadziła doradca metodyczny wychowania i profilaktyki oraz wychowania do życia w rodzinie Elżbieta Babicz. Organizatorem przedsięwzięcia był koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Krzysztof Plewnia.

 

       W tym roku szkolnym przedszkolaki z Nakomiad po raz kolejny uczestniczyły w realizacji programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
W dniach 28.02. – 06.03.2018r. w naszej placówce został przeprowadzony cykl pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej: Wycieczka – poszukiwanie źródeł dymu, „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”, „Jak unikać dymu papierosowego?”.

Pokój na Ziemi nie może być osiągnięty bez pokoju z przyrodą.

     27 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kruszewcu odbył się XV Gminny Konkursu Ekologiczny Klas III „Świat wokół nas”. Jego celem było promowanie ochrony środowiska oraz rozszerzanie świadomości ekologicznej.
Uczestnicy zabawy zmagali się z testem, zawierającym 30 pytań. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, a o zwycięstwie decydowały bardzo małe różnice punktowe.
Szkołę Podstawową w Nakomiadach reprezentowali: Aleksandra Dumkiewicz, Damian Pawłowski oraz Dawid Subocz, którzy przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem pani Katarzyny Łopackiej.

      „#Handicapped Challenge czyli zrozum, co czują osoby niepełnosprawne" to wydarzenie zainicjowane przez Samorząd Uczniowski w Nakomiadach w związku z przypadającym na 5 maja Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W akcji, która odbyła się 7 maja na boisku szkolnym, wzięły udział wszystkie klasy, a nawet dzieci z oddziału przedszkolnego. Przedsięwzięcie opierało się na motywie wyzwań tzw. „challengów”, czyli kilkunastu zadań przygotowanych przez samorząd uczniowski przy pomocy p. Justyny Gregorczyk, p. Grażyny Łempickiej i p. Mateusza Szostkowskiego.
Uczniowie podejmując wyzwania zmierzyli się z zadaniami, które miały pomóc im wczuć się w sytuację niepełnosprawnych. Mając zasłonięte oczy musieli m. in. rozpoznać smaki, zapachy czy przedmioty. Próbowali również chodzić o kulach po specjalnie przygotowanym torze przeszkód, a nawet jeździć na wózku inwalidzkim. Jednym z zadań było zapoznanie się z zasadami postępowania w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Na innym stanowisku poznawali niektóre przydatne zwroty w języku migowym, a na jeszcze innym musieli się podpisać trzymając pędzel w stopie.

      W ramach obchodów Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wzięli udział w akcji wiosennego sprzątania świata. Zaopatrzeni w rękawice i worki, wychowankowie zbierali śmieci porzucone w lesie. Najczęściej były to plastikowe i szklane butelki, torby foliowe oraz puszki aluminiowe po napojach pozostawione przez nieodpowiedzialne osoby. Wspomniane odpady nie tylko szpecą las, ale niektóre z nich stanowią zagrożenie pożarowe.
Pobyt na łonie przyrody był też okazją do zapoznania się z budową warstwową lasu, nazwami roślin i zwierząt. Uczestnicy poznali także tajniki pracy myśliwych, którzy kojarzą się jedynie z polowaniami. W rzeczywistości są to osoby zajmujące się gospodarką łowiecką. Obejmuje ona hodowlę zwierząt łownych, ich gatunkową ochronę, kształtowanie środowiska przyrodniczego czy regulację liczebności zwierzyny.