Takie motto towarzyszyło absolwentom Szkoły Podstawowej w Nakomiadach, którzy zostali uroczyście pożegnani dnia 18 czerwca 2019 roku. Uczniowie ostatniej klasy wspólnie z wychowawcą Krzysztofem Pawelczykiem oraz nauczycielką języka polskiego Jadwigą Pawelczyk przygotowali dekoracje oraz pożegnalne przedstawienie pod tytułem "Klasa ósma w krzywym zwierciadle", na zakończenie którego wyjechali wakacyjnym pociągiem. Poza tym uroczyście podziękowali pani dyrektor, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Nie brakowało kwiatów, uścisków oraz łez.

 

       W środę 19 czerwca dla  uczniów Szkoły Podstawowej w Nakomiadach zabrzmiał ostatni dzwonek. Po mszy w miejscowym kościele odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz zaproszeni goście.
Wszystkich obecnych przywitała dyrektor szkoły Olga Wanago. Odczytała listy od Ministra Edukacji Narodowej oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Następnie dokonała podsumowania mijającego roku szkolnego. Podziękowała kadrze pedagogicznej, samorządowi szkolnemu, pracownikom obsługi i administracji oraz wójtowi Gminy Kętrzyn Pawłowi Bobrowskiemu za współpracę. Natomiast zaangażowanym w życie szkoły rodzicom wręczyła listy gratulacyjne - Wasze wsparcie i zaangażowanie były dla mnie niezwykle cenne i pomocne - podkreśliła Olga Wanago. Z kolei wyróżnieni w nauce uczniowie i laureaci konkursów otrzymali nagrody.

       18 czerwca w Szkole Podstawowej w Nakomiadach Samorząd Uczniowski zorganizował wyjątkowe wydarzenie - "Mam talent". Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje uzdolnienia i pasje przed szerszą publicznością. Wśród kilkunastu uczestników znaleźli się mali piosenkarze, tancerze i inni artyści. Uczniowie sami zagrali utwory na harmonijce ustnej, gitarze, a nawet ukulele. Nietypowymi talentami okazała się pasja tworzenia mas plastycznych typu slime czy też piasek kinetyczny, projektowanie mody, a nawet układanki i łamigłówki logiczne. Wyłonienie najlepszych występów było zadaniem niezwykle trudnym, a przypadło jury w składzie: p. Ewa Bielińska, p. Justyna Gregorczyk i p. Katarzyna Łopacka. Również publiczność mogła wybrać najciekawszy występ. Zwycięzcom gratulujemy wygranej, a uczestnikom odwagi wystąpienia przed rówieśnikami.

        Uczniowie klasy VII SP Nakomiady świętowali Dzień Dziecka w XIX – wiecznym Dworze Muławki, którego właścicielem jest p. Paweł Lipko, znany wszystkim jako „Hrabia”.

Wycieczka miała charakter edukacyjny. W tym wyjątkowym miejscu, uczniowie zwiedzili Muzeum Znaczków i Historii Poczty; obejrzeli niezwykle urokliwą Galerię Sztuki, mieszczącą się na piętrze Spichlerza, w której zgromadzone były rzeźby oraz obrazy lokalnych artystów tzw. „naiwnych”; podziwiali oryginalną wystawę biżuterii z belemnitów; poszerzyli wiedzę z różnych dziedzin życia kulturalnego, rozbudzili indywidualne zainteresowania historią , kulturą i tradycjami własnego regionu. Niezwykłą atrakcją podczas lekcji muzealnej było pisanie „sms-ów” gęsim piórem.

      We wtorek 4 czerwca w Szkole Podstawowej w Nakomiadach obchodzono 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Zakończyły się one sukcesem Solidarności, która zdobyła prawie wszystkie miejsca w sejmie i senacie przeznaczone dla opozycji.
Uczniowie obejrzeli prezentację ukazującą długą i często bolesną drogę Polski do wolności. Jej początek sięga decyzji podjętych na konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie, gdzie przesądzono o losie Polski na kolejne pół wieku. Nad Europą zawisła żelazna kurtyna. Powstała po wojnie Polska Rzeczpospolita Ludowa, formalnie niepodległa, w rzeczywistości była państwem fasadowym. System komunistyczny gwarantował pełnię władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Władza ta nie opierała się jednak na realnym poparciu społecznym, ale na strachu. Komuniści kontrolowali społeczeństwo. Cenzura ograniczała wolność słowa, prowadziła inwigilację, kontrolowała rozmowy telefoniczne, zakładała podsłuchy. Służba bezpieczeństwa podejrzanych obywateli nękała ciągłymi aresztowaniami, torturami oraz całodobowym nadzorem. Wzmogły się ataki na kościół i duchowieństwo. PRL zamiast służyć obywatelom, był formą ich zewnętrznego zniewolenia. Cała historia PRL, to pasmo konfliktów, wybuchających średnio co 10 lat na linii społeczeństwo – władza.