5.03.2018 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbył się XVII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów z klas IV-VI. Temat tegorocznej edycji brzmiał: "Pier Giorgio Frassati - człowiek ośmiu błogosławieństw".

Do konkursu można było zgłosić po dwóch kandydatów z każdej szkoły wyłonionych wcześniej w etapie szkolnym konkursu. W Szkole Podstawowej w Nakomiadach wygrały go Weronika Siok oraz Wioleta Jachimczyk. To właśnie one w etapie diecezjalnym zmierzyły się z innymi uczniami szkół podstawowych archidiecezji warmińskiej m.in. z Olsztyna, Olsztynka, Korsz, Kętrzyna.

     Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem, na który z wytęsknieniem oczekują zarówno dzieci jak i dorośli. Są to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów. Właśnie z tej okazji 03.03.2018r w sobotnie popołudnie z inicjatywy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Nakomiadach odbyły się wielkanocne warsztaty plastyczne. Rodzice wraz z dziećmi z wielkim zaangażowaniem ozdabiali styropianowe jajka metodą decoupage, wykonywali śliczne tulipany z filcu, zajączki z drewna i włóczki oraz tworzyli świąteczne stroiki. Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością i inwencją twórczą. W przyjaznej atmosferze czas upłynął nam bardzo szybko.

      „Źle mówić lub pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali. Język smuci się, choruje, gdy ludzie źle o nim mówią lub piszą”. /Janusz Korczak

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku w Szkole Podstawowej w Nakomiadach postanowiono przedłużyć świętowanie i zaplanowano Tydzień Języka Ojczystego. W bibliotece szkolnej odbył się cykl zajęć, który miały na celu podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.
W programie spotkań bibliotecznych pojawiły się zabawy ortograficzne i gramatyczne. Starsi uczniowie zmagali się z łamańcami językowymi oraz wykonywali plakaty promujące kulturę języka i poprawność językową. Młodsze dzieci z kolei oprócz zbaw językowych, ilustrowały polskie przysłowia oraz brały udział w dyktandzie bieganym.

     Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem, na który z utęsknieniem czekają zarówno dzieci, jak i dorośli. Są to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów. Właśnie z tej okazji 3 marca 2018r., w sobotnie popołudnie, z inicjatywy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Nakomiadach odbyły się wielkanocne warsztaty plastyczne.
Rodzice wraz z dziećmi z wielkim zaangażowaniem ozdabiali styropianowe jajka metodą decoupage, wykonywali śliczne tulipany z filcu, zajączki z drewna i włóczki oraz tworzyli świąteczne stroiki. Pomysłów nie brakowało. Wszyscy wykazali się wielką inwencją twórczą.

 

     Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.  /Lech Kaczyński/


Żołnierze wyklęci stanowili polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne. Stawiali oni opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.
Walcząc zbrojnie z siłami nowego agresora, musieli także zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Z kolei osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”.