W poniedziałek 3 września dla  uczniów Szkoły Podstawowej w Nakomiadach zabrzmiał pierwszy dzwonek. Po mszy w miejscowym kościele odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście. Wśród nich przedstawiciel Komisji Oświaty Jadwiga Bazyluk, sołtys Tomasz Wyszomirski oraz ks. Andrzej Józwik.
Uczestników uroczystości przywitała dyrektor szkoły Olga Wanago. Wspomniała o zmianach kadrowych, zachęcała rodziców  oraz grono  pedagogiczne do dalszej współpracy i współdziałania. - To jest nasza wspólna szkoła, wspólne dobro o które musimy solidarnie dbać – podkreśliła dyrektor placówki. W dalszej części swojego przemówienia odniosła się do tragicznych wydarzeń z września 1939 r.

        W piątek 22 czerwca dla  uczniów Szkoły Podstawowej w Nakomiadach zabrzmiał ostatni dzwonek. Po mszy w miejscowym kościele odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz zaproszeni goście.
Wszystkich obecnych przywitała dyrektor szkoły Olga Wanago. Potem odczytała listy od Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Rzecznika Praw Dziecka oraz Kancelarii Senatu. Następnie dokonała podsumowania mijającego roku szkolnego. Podziękowała kadrze pedagogicznej, samorządowi szkolnemu, pracownikom obsługi i administracji jak również wójtowi gminy Pawłowi Bobrowskiemu, przedstawicielce komisji oświaty Jadwidze Bazyluk i  sołtysowi Tomaszowi Wyszomirskiemu za współpracę. Natomiast zaangażowanym w życie szkoły rodzicom wręczyła dyplomy - Wasza pomoc, wsparcie i zaangażowanie były dla mnie bardzo cenne i niezwykle pomocne – podkreśliła Olga Wanago. Wyróżnieni w nauce uczniowie i laureaci konkursów otrzymali z rąk dyrektor nagrody.

     15 czerwca 2018 roku klasa VI przyłączyła się również do obchodów „Międzynarodowego Dnia Pustej Klasy”, zainicjowanego w 2012 roku przez brytyjskich nauczycieli, którego celem jest popularyzacja edukacji na świeżym powietrzu.

Tego dnia szóstoklasistów czekała niespodzianka przygotowana przez p. Grażynę Łempicką. Lekcja wychowawcza odbyła się na szkolnym boisku i zamiast „gapić” się na tablicę, uczniowie „gapili” się w niebo, zamiast nasłuchiwać dzwonka, uczniowie wsłuchiwali się w śpiew ptaków, zamiast biegać po korytarzach, uczniowie biegali po trawie. „Dzień Pustej Klasy” okazał się pełen emocji, był świetną okazją do rozmów na temat zbliżających się wakacji, różnych form letniego wypoczynku i bezpieczeństwa.

      14 czerwca 2018 r. uczniowie kl. IV-VII przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej
Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym (uczniowie ten egzamin zdawali w szkole 07 czerwca). Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut, aby go zdać musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań zawartych w teście. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

 

     16 czerwca 2018 roku uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wzięli udział w szkolnej wycieczce do Olsztyna. Wycieczka łączyła w sobie walory edukacyjne oraz rekreacyjno – zabawowe. Jej celem było poznanie zabytków miasta wojewódzkiego, poszerzenie wiedzy z zakresu astronomii, kształtowanie nawyku prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych oraz upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.

Pierwszym etapem był spacer po Parku Centralnym, czyli zielonym sercu Olsztyna. Szczególną uwagę dzieci przykuła urokliwa fontanna. Ta nietypowa atrakcja parku przypomina o olsztyńskiej działalności Mikołaja Kopernika. Dzieci miały również możliwość zabawy na placu zabaw oraz podziwiały z mostu rzekę Łynę.