W dniu 5 grudnia przybył do dzieci z klas 0-I Szkoły Podstawowej w Nakomiadach MIKOŁAJ z workiem pełnym prezentów. Każdy z niecierpliwością nasłuchiwał od samego rana dźwięku dzwonka św. Mikołaja. Dlatego już wcześniej dzieci przygotowywały się do tego spotkania. Uczyły się wierszyków, piosenek. Ten magiczny czas upłynął w bardzo miłej, zabawnej atmosferze. Najważniejszym punktem spotkania było odebranie paczki z rąk Mikołaja” Wszystkie dzieci grzeczne były, na paczkę zasłużyły”. Organizatorami spotkania z Mikołajem były wychowawczynie klas 0-I we współpracy z rodzicami.

 

Dziękujemy Mikołajowi (p. M. Gregorczyk) za uatrakcyjnienie dnia!!!

 

Zapraszamy za rok!:)