Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie uczestniczą w projekcie Ministerstwa Sportu i Turystki „Umiem pływać”.

Przedsięwzięcie to zakłada darmową naukę pływania i obejmuje 10 spotkań na basenie, podczas których dzieci od podstaw mogą nauczyć się prawidłowej techniki pływania oraz oddychania pod wodą. Ważnym aspektem ćwiczeń na basenie jest edukacja w zakresie bezpiecznego zachowania nad wodą.

 

 

Projekt „Umiem pływać” jest więc nie tylko przyjemny, ale również pożyteczny. Zajęcia odbywają się w Powiatowym Centrum Turystyki i Rekreacji pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Kontakt z wodą daje im wiele radości, rozwija ich ciało i ducha. Podczas zajęć nad bezpieczeństwem uczniów dodatkowo czuwają pani Anna Czubaszek z Wilkowa oraz Katarzyna Łopacka z Nakomiad.