5 stycznia 2018 roku uczniowie klas IV-VII SP w Nakomiadach, wybrali się w podróż do Konsulatu Świętego Mikołaja „Doroszko” w Kętrzynie. Miejsca niezwykle klimatycznego, gdzie nastrój świąteczny trwa cały rok, gdzie tradycja łączy się ze sztuką, precyzja z fantazją i najnowszymi trendami zdobniczymi.

Celem wycieczki było spotkanie z ciekawymi ludźmi, z przedstawicielami różnych zawodów; kształtowanie postaw i przekonań, wartości i zainteresowań oraz stosunku do nauki i pracy; przełamywanie barier: „nie potrafię”, nie umiem”, „nie chce mi się”; integrowanie grupy poprzez twórcze działania; nawiązywanie pozytywnych relacji z osobami niepełnosprawnymi w ramach edukacji włączającej.

Podczas warsztatów uczniowie poznali 20-letnią historię istnienia bombkarni, dowiedzieli się, że wykorzystywana do produkcji bombek technologia od lat pozostaje niezmienna, a proces produkcyjny i dekoracyjny wyrobów ze szkła jest złożony i wymaga udziału wielu specjalistów różnych dziedzin (projektantów, dmuchaczy, srebrzaczy i dekoratorów).
Uczniowie przekonali się też, że zrobienie bombki jest nie lada wyzwaniem, a wykonanie jednej w zależności od skomplikowania wzoru i dekoracji może trwać od kilkunastu godzin do nawet kilku dni. Była to również okazja do poznania nowej techniki plastycznej, jaką było malowanie na szkle.

Własnoręcznie wykonana ozdoba choinkowa będzie zapewne nie tylko powodem do dumy, ale też źródłem miłych wspomnień.

Wycieczka okazała się fantastycznym wydarzeniem. Z całą pewnością był to czas świetnej zabawy i nauki, połączonej z dużą dozą przyjemności. Organizatorką wycieczki była Grażyna Łempicka, opiekunami dyrektor szkoły Olga Wanago i rodzic Justyna Majewska – Podsiad.