Tuż przed feriami, czyli 18 stycznia w Szkole Podstawowej w Nakomiadach wychowawca klasy I pani Ewa Bielińska zorganizowała spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Pogadankę na temat bezpieczeństwa ze wszystkimi uczniami przeprowadzili  młodsi aspiranci: Robert Żyrkowski i Artur Żejmo. Funkcjonariusze dokładnie omówili z dziećmi zasady zachowania się podczas zimowych zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegali przed wchodzeniem na zamarznięte jezioro oraz przed zjeżdżaniem z górek, które znajdują się blisko jezdni lub zbiorników wodnych. Przypomnieli dzieciom, żeby unikali kontaktów z bezpańskimi zwierzętami, informowali rodziców o miejscu zabaw i godzinie powrotu do domu oraz nie ufali nieznajomym.

 

Dzieciom, które zostają same w domu, dali wskazówki, aby nie wpuszczały nikogo do domu, nie bawiły się ogniem, elektryką oraz gazem. Przypomnieli również o noszeniu odblasków, które zdecydowanie poprawiają widoczność pieszych uczestników ruchu drogowego. Policjanci chętnie odpowiadali na pytania uczniów, np. na temat karty motorowerowej.
Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali opaski odblaskowe, by podczas zimowych wieczorów byli dobrze widoczni. Dzięki tamu pouczającemu spotkaniu, uczniowie naszej szkoły zostali doskonale przygotowani do spędzenia ferii w bezpieczny sposób.