6 marca 2018r. w Szkole Podstawowej w Nakomiadach gościliśmy niezwykłego człowieka, a mianowicie księdza Tadeusza Alickiego, duszpasterza osób uzależnionych Archidiecezji Warmińskiej oraz pracownika Ośrodka Pomocy Uzależnionym. Celem wizyty było podniesienie wśród młodzieży poziomu wiedzy o konsekwencjach wynikających z używania substancji psychoaktywnych.

Podczas spotkania uczniowie z zainteresowaniem słuchali słów księdza Tadeusza i zadawali mnóstwo pytań dotyczących tematyki uzależnień. Mieli okazję zdobyć przydatne informacje prosto z „rąk” eksperta. Duszpasterz z ogromnym bagażem doświadczenia w tematyce uzależnień służył radą i pomocą, udzielał wyczerpujących informacji na pytania uczniów oraz popierał je przykładami z własnej pracy.

Spotkanie wywarło wielkie wrażenie na młodzieży, szczególnie wtedy, gdy ksiądz Tadeusz opowiadał o swoich doświadczeniach w pracy z ludźmi uzależnionymi. Na pewno tak ciekawa prelekcja była bardzo ważnym i potrzebnym elementem działań profilaktycznych naszej szkoły.
Szczególne podziękowania dla Pana Mateusza Szostkowskiego, który był inicjatorem całego przedsięwzięcia.