W ramach obchodów Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wzięli udział w akcji wiosennego sprzątania świata. Zaopatrzeni w rękawice i worki, wychowankowie zbierali śmieci porzucone w lesie. Najczęściej były to plastikowe i szklane butelki, torby foliowe oraz puszki aluminiowe po napojach pozostawione przez nieodpowiedzialne osoby. Wspomniane odpady nie tylko szpecą las, ale niektóre z nich stanowią zagrożenie pożarowe.
Pobyt na łonie przyrody był też okazją do zapoznania się z budową warstwową lasu, nazwami roślin i zwierząt. Uczestnicy poznali także tajniki pracy myśliwych, którzy kojarzą się jedynie z polowaniami. W rzeczywistości są to osoby zajmujące się gospodarką łowiecką. Obejmuje ona hodowlę zwierząt łownych, ich gatunkową ochronę, kształtowanie środowiska przyrodniczego czy regulację liczebności zwierzyny.


Na zakończenie myśliwi z Koła Łowieckiego „Szarak” wręczyli wszystkim uczestnikom pamiątkowe gadżety. Ponadto zorganizowali ognisko z pieczonymi kiełbaskami oraz zawody strzeleckie z broni pneumatycznej. Przedsięwzięcie koordynowali Janusz Kwaśniewski, Rafał Łempicki, Janusz Kiriaka i Eugeniusz Szczurko. Młodzieżą opiekowały się dyrektor szkoły Olga Wanago, Justyna Gregorczyk i Joanna Przewódzka. Organizatorem akcji było Starostwo Powiatowe oraz wspomniane Koło Łowieckie "Szarak".