„#Handicapped Challenge czyli zrozum, co czują osoby niepełnosprawne" to wydarzenie zainicjowane przez Samorząd Uczniowski w Nakomiadach w związku z przypadającym na 5 maja Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W akcji, która odbyła się 7 maja na boisku szkolnym, wzięły udział wszystkie klasy, a nawet dzieci z oddziału przedszkolnego. Przedsięwzięcie opierało się na motywie wyzwań tzw. „challengów”, czyli kilkunastu zadań przygotowanych przez samorząd uczniowski przy pomocy p. Justyny Gregorczyk, p. Grażyny Łempickiej i p. Mateusza Szostkowskiego.
Uczniowie podejmując wyzwania zmierzyli się z zadaniami, które miały pomóc im wczuć się w sytuację niepełnosprawnych. Mając zasłonięte oczy musieli m. in. rozpoznać smaki, zapachy czy przedmioty. Próbowali również chodzić o kulach po specjalnie przygotowanym torze przeszkód, a nawet jeździć na wózku inwalidzkim. Jednym z zadań było zapoznanie się z zasadami postępowania w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Na innym stanowisku poznawali niektóre przydatne zwroty w języku migowym, a na jeszcze innym musieli się podpisać trzymając pędzel w stopie.


Jednak największą atrakcją, a zarazem wyzwaniem, okazało się „Ciemnica Challenge”, czyli specjalnie przygotowane pomieszczenie bez żadnego dostępu światła. Uczniowie doświadczając zupełnej ciemności mieli do wykonania kilka prostych czynności. To zadanie pomogło im najbardziej wczuć się w sytuację osób niewidomych i  zrozumieć ich sytuację. W całą akcję wpleciony był element rywalizacji, by zachęcić uczniów do aktywnego udziału w zadaniach. W niektórych wysoką poprzeczkę ustawiła sama pani dyrektor Olga Wanago podejmując wyzwania, co jeszcze bardziej mobilizowało uczniów. Całe wydarzenie zakończyło się wręczeniem dyplomów „Osoba Przyjazna Niepełnosprawnym” dla tych, którzy najlepiej sprostali wyzwaniom. #Handicapped Challenge było również dobrą okazją do wyrażenia wsparcia uczniom niepełnosprawnym z naszej szkoły.


Wydarzenie zakończyło się wręczeniem wielkiej laurki tworzonej przez wszystkich uczniów dla naszego Tymka. Cel akcji został osiągnięty – uczniowie choć bardzo zadowoleni z samych atrakcji, zgodnie przyznawali, że życie niepełnosprawnych nie jest łatwe. Warto również zaznaczyć, że wydarzenie zorganizowali uczniowie, co z pewnością uczy ich odpowiedzialności i samorządności.