Pokój na Ziemi nie może być osiągnięty bez pokoju z przyrodą.

     27 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kruszewcu odbył się XV Gminny Konkursu Ekologiczny Klas III „Świat wokół nas”. Jego celem było promowanie ochrony środowiska oraz rozszerzanie świadomości ekologicznej.
Uczestnicy zabawy zmagali się z testem, zawierającym 30 pytań. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, a o zwycięstwie decydowały bardzo małe różnice punktowe.
Szkołę Podstawową w Nakomiadach reprezentowali: Aleksandra Dumkiewicz, Damian Pawłowski oraz Dawid Subocz, którzy przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem pani Katarzyny Łopackiej.


Aleksandrze przypadł zaszczytny tytuł laureatki. Drugie miejsce zajął Dawid. Damian również zaprezentował bardzo wysoki poziom wiedzy ekologicznej. Wszyscy biorący udział w konkursie, otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.


Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.