W tym roku szkolnym przedszkolaki z Nakomiad po raz kolejny uczestniczyły w realizacji programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
W dniach 28.02. – 06.03.2018r. w naszej placówce został przeprowadzony cykl pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej: Wycieczka – poszukiwanie źródeł dymu, „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”, „Jak unikać dymu papierosowego?”.


Realizując zajęcia dzieci obserwowały źródła dymu podczas wycieczki, następnie przelały swoje spostrzeżenia na papier wykonując prace plastyczne. Obejrzały też prezentację multimedialną Czyste powietrze wokół nas. Przedszkolaki śpiewając piosenkę poznały postać zielonego Dinka, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem. Z dużym zaangażowaniem kolorowały jego portret. Prace plastyczne wykonane podczas zajęć dydaktycznych i zabaw plastycznych, zostały zaprezentowane na wystawie.


Program „Czyste powietrze wokół nas” w prosty sposób poruszył z pozoru bardzo trudną tematykę, jaką jest profilaktyka uzależnień. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, łatwo przyswajały informacje na temat problemu dymu tytoniowego oraz jak unikać sytuacji, w których dzieci przebywają w pomieszczeniach zadymionych.
Program został zrealizowany przez wychowawczynię grupy przedszkolnej Jolantę Ślęzak we współpracy z pielęgniarką szkolną panią Marią Sowińską.