07 czerwca 2018 roku uczniowie klasy VI SP w Nakomiadach świętowali Dzień Dziecka w Kręgielni City Club w Kętrzynie. Organizatorami wycieczki była Klasowa Rada Rodziców oraz wychowawca klasy Grażyna Łempicka.

Wycieczka odbyła się w godzinach pozalekcyjnych. Celem jej było propagowanie różnych form rekreacji i wypoczynku w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowanie uczniów ciekawą i nietypową dyscypliną sportu, zapoznanie z zasadami gry w kręgle, wpajanie zasad fair play oraz integracja zespołu klasowego.

Dzieci dowiedziały się, że Bowling, to sport i zabawa oraz atrakcyjna forma aktywnego spędzania wolnego czasu, która od kilku lat cieszy się w Polsce ogromnym zainteresowaniem.

Po podziale na dwie grupy i zapoznaniu z zasadami gry w kręgle, uczniowie przystąpili do mini zawodów. Rywalizacja między zespołowa odbywała się na dwóch torach. Zabawa okazała się niezwykle wciągająca, a rywalizacja o punkty dostarczyła uczniom silnych, sportowych emocji. Radości nie było końca.
Dwugodzinny pobyt w kręgielni minął wszystkim bardzo szybko. Pyszne pizze i słodkie desery, były sposobem na regenerację sił. Pobyt w kręgielni dostarczył dzieciom wielu niezapomnianych wrażeń.

Dziękuję p. Małgorzacie Staszewskiej za ogromny wkład pracy włożony w organizację wycieczki oraz opiekunom p. Justynie Majewskiej-Podsiad i p. dyrektor Oldze Wanago za pomoc w opiece nad uczniami i wspólnie spędzony czas.