W piątek 22 czerwca dla  uczniów Szkoły Podstawowej w Nakomiadach zabrzmiał ostatni dzwonek. Po mszy w miejscowym kościele odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz zaproszeni goście.
Wszystkich obecnych przywitała dyrektor szkoły Olga Wanago. Potem odczytała listy od Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Rzecznika Praw Dziecka oraz Kancelarii Senatu. Następnie dokonała podsumowania mijającego roku szkolnego. Podziękowała kadrze pedagogicznej, samorządowi szkolnemu, pracownikom obsługi i administracji jak również wójtowi gminy Pawłowi Bobrowskiemu, przedstawicielce komisji oświaty Jadwidze Bazyluk i  sołtysowi Tomaszowi Wyszomirskiemu za współpracę. Natomiast zaangażowanym w życie szkoły rodzicom wręczyła dyplomy - Wasza pomoc, wsparcie i zaangażowanie były dla mnie bardzo cenne i niezwykle pomocne – podkreśliła Olga Wanago. Wyróżnieni w nauce uczniowie i laureaci konkursów otrzymali z rąk dyrektor nagrody.


- W imieniu wójta Gminy Kętrzyn oraz swoim chciałabym podziękować pedagogom i pracownikom placówki za aktywną pracę. Uczniom gratuluję sukcesów i życzę miłego i bezpiecznego wypoczynku – powiedziała inspektor ds. oświaty Anna Abramowicz.
Na zakończenie uroczystości przewodnicząca Rady Rodziców Emilia Jackiewicz złożyła podziękowanie Oldze Wanago za współpracę i  działanie nie tylko na rzecz szkoły, ale całego lokalnego środowiska.