W  sobotę 6 października, na terenie lotniska Kętrzyn Wilamowo, odbyła się uroczystość poświęcona Wielkim Polakom – kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu  i Janowi Pawłowi II. W samo południe przy obeliskach rozpoczął   się Apel Pamięci Oręża Polskiego. Na obchody przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, dostojnicy kościelni, uczniowie, harcerze oraz kompanie honorowe jednostek wojskowych. Wszystkich obecnych przywitali organizatorzy  ks. dziekan Stanisław Majewski oraz prezes Aeroklubu Krainy Jezior  Stanisław Tołwiński.
Zwracając się do obecnych ks. dziekan Stanisław Majewski nawiązał do dziedzictwa Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II – Właśnie na takich wzorcach powinniśmy budować naszą tożsamość narodową - podkreślił ks. Majewski.


Na zakończenie apelu delegacje złożyły kwiaty pod obeliskami, wśród nich uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wraz z dyrektor Olgą Wanago.
Finałem uroczystości była polowa msza święta, odprawiona w hangarze lotniczym. Podczas kazania ks. infułat Adolf Setlak podziękował za dar wolności, o który trzeba należycie dbać. - Każdy człowiek, wielki czy mały, jest ważny dla Boga i ojczyzny. Każdy ma swoją misję do spełnienia. Miłość do drugiego człowieka jest również miłością do swojego kraju. - I tym przesłaniem powinniśmy się kierować w życiu  - stwierdził ks. infułat.