1 października został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej Ogólnopolskim Dniem Tornistra. To przedsięwzięcie edukacyjne, które ma na celu zapobieganie zjawisku noszenia przez uczniów zbyt ciężkich tornistrów. Tego dnia nasza szkoła postanowiła sprawdzić, ile ważą szkolne plecaki.

Akcję wśród uczniów klas I-III przeprowadziła pani Justyna Gregorczyk – pedagog szkolny oraz wychowawca klasy I – pani Katarzyna Łopacka. W trakcie spotkania dokonano pomiaru wagi ucznia oraz jego plecaka. Dzieci, u których wynik przekraczał normę, sprawdzały zawartość tornistra i zastanawiały się, czy wszystkie przedmioty znajdujące sie się w nim, są im niezbędne w szkole. Poza tym przeprowadzono pogadankę na temat wad postawy oraz zasad prawidłowego pakowania plecaka.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała dziecka. W trakcie badań okazało się, że tylko troje uczniów przekroczyło dopuszczalną normę. Przyczyną „nadwagi” było dodatkowe, zbędne wyposażenie plecaka.

Założeniem podjętych działań było uświadomienie rodzicom i uczniom, jakie skutki niesie za sobą nadmierne obciążanie kręgosłupa zbyt ciężkim plecakiem.