Dnia 09 stycznia  2019 roku w ramach edukacji medialnej nauczycielka języka polskiego zorganizowała uczniom klas IV-VII ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wyjazd do Kętrzyna na spektakl teatralny w przygotowany przez artystów Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa. Opiekę nad uczniami w czasie wyjazdu sprawowała również wychowawczyni klasy V i VI Pani Elżbieta Dziergawka. Przedstawienie w bardzo przystępny i zrozumiały sposób zaprezentowało młodym widzom  losy bogów, herosów i zwykłych ludzi na podstawie mitologii greckiej. Uczniowie zwrócili uwagę na wspaniałą grę aktorską, różnobarwne kostiumy oraz pomysłową aranżację, w której ważną funkcję spełniały efekty świetlne. Zimowe spotkanie z mitologicznymi postaciami miało niewątpliwie wpływ na pogłębienie wiedzy odbiorców spektaklu z zakresu literatury antycznej.