W Nakomiadach uczcili ofiary Holokaustu       Holokaust oznacza zagładę około 6 milionów europejskich Żydów dokonaną w czasie II wojny światowej. W państwach okupowanych przez III Rzeszę władze tworzyły zamknięte i strzeżone getta, w których przymusowo osiedlano ludność żydowską z danego terenu. Getta te były zazwyczaj otoczone murem od zewnątrz i całkowicie zależne od dostaw żywności oraz energii. Utworzenie gett było jedynie pierwszym etapem zaplanowanej przez Niemców zagłady Żydów.
20 stycznia 1942 r. w Berlinie odbyło się spotkanie wysokich rangą niemieckich urzędników państwowych pod przewodnictwem Obergruppenführera Reinharda Heydricha. To on został upoważniony do podjęcia niezbędnych przygotowań w celu ,,globalnego rozwiązania kwestii żydowskiej” na europejskim obszarze, który znajdował się pod kontrolą III Rzeszy.
Już w marcu 1942 r. oddano do ,,użytku” obóz w Bełżcu, w którym zginęło ok. 500 tys. Żydów. Następnie rozpoczęła się budowa obozu zagłady w Sobiborze. Równocześnie Auschwitz, Majdanek i Treblinkę przekształcono w obozy masowej śmierci.


Ze względu na dużą populację ludności żydowskiej oraz wystarczającą infrastrukturę kolejową, niemieccy okupanci wybudowali obozy zagłady na ziemiach polskich. Według szacunkowych wyliczeń zginęło w nich około 2 milionów Żydów.


Decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o  Ofiarach Holokaustu. Przypada on w rocznicę wyzwolenia więźniów obozu Auschwitz-Birkenau. O tej tragicznej dacie nie zapomnieli uczniowie Szkoły Podstawowej w Nakomiadach. Wraz z nauczycielką historii Elżbietą Mackiewicz zorganizowali wystawę poświęconą tym tragicznym wydarzeniom. Odbyły się również pogadanki i projekcje filmów dokumentalnych.