Dnia 22 lutego 2019 roku uczniowie klas IV-VI wybrali się na wycieczkę do MTI Furninowa i Warmii w Kętrzynie. Podczas wizyty w MTI uczniowie mieli okazję zobaczyć proces powstawania mebli . Organizatorzy wycieczki zapewnili możliwość zwiedzania działów produkcji, a uczniowie zapoznali się z pracą w zawodach takich jak: tapicer, szwaczka, stolarz. Uczniowie mogli sprawdzić jakość produkowanych mebli- rozsiadając się wygodnie na kanapie.

Na zakończenie pobytu w zakładzie MTI wszyscy uczestnicy otrzymali od firmy upominki, które sprawiły wszystkim wiele radości.

 


W czasie pobytu w zakładzie Warmia S.A dzieci zapoznały się z pracą w dużym zakładzie odzieżowym, wyposażeniem hal produkcyjnych i specyfiką pracy . Dostrzegły przydatność wykonywanych zawodów . Wzbogaciły swoje doświadczenia i słownictwo.

Serdecznie dziękujemy za ciekawe lekcje przybliżenia wiedzy na temat produkcji mebli , szycia odzieży i poznanie specyfiki tak trudnej i precyzyjnej pracy wykonywanych zawodów. Wycieczkę zorganizowały Elżbieta Dziergawka i Ewa Bielińska.