„Żołnierze Wyklęci” to żołnierze polskiego podziemia, którzy po zakończeniu II wojny światowej stawiali opór sowietyzacji kraju. W latach 1944-56 wskutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło - jak szacuje IPN - ok. 50 tys. osób. Zostały one zamordowane lub zmarły w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach. Ginęły w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych.
Ciała ofiar grzebano m.in. w utajnionych i w większości nieznanych do dziś miejscach - na i w pobliżu cmentarzy, w pobliżu siedzib aparatu bezpieczeństwa, w lasach i na poligonach wojskowych. Wspominanie o żołnierzach przez całe dziesięciolecia było zakazane.


W piątek 1 marca w Szkole Podstawowej w Nakomiadach obchodzono dzień ich pamięci. Nauczycielka historii Elżbieta Mackiewicz wraz z uczniami przygotowała wystawę. Odbyły się również pogadanki oraz projekcja filmu.