Dnia 01 marca 2019 roku, uczniowie klasy 7 wzięli udział w 2 - godzinnych warsztatach o tematyce „Rynek edukacyjny a predyspozycje zawodowe”, które odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kętrzynie. Zajęcia prowadził doradca zawodowy MCK p. Łukasz Żebrowski.

Celem warsztatów było kształtowanie umiejętności oceny swoich możliwości; pomoc uczniom w określeniu i sprecyzowaniu zainteresowań, uzdolnień i własnych predyspozycji; budowanie obrazu samego siebie; motywowanie do podnoszenia i rozwoju swoich kompetencji i kwalifikacji; poznanie oferty edukacyjnej w powiecie kętrzyńskim.

W trakcie zajęć uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach integracyjnych; za pomocą kart DIXIT uczyli się autoprezentacji, dzięki doskonaleniu sprawności komunikacyjnych, nabywali łatwości w mówieniu o sobie; na podstawie rozwiązanego testu MBTI poznali typy swoich osobowości i ich odpowiedniki w świecie zwierząt, postaci filmowych, bohaterów kreskówek itp. Prezentacja multimedialna „Bajka o zielonym ogórku” pokazała uczniom wagę podejmowanych decyzji życiowych i ich wpływ na dalsze losy.


Warsztaty okazały się niezwykle interesujące. Upłynęły w miłej, wesołej atmosferze. Na zakończenie uczniowie otrzymali w prezencie magazyny „Twoja kariera” z wieloma cennymi informacjami.

Po spotkaniu w MCK, uczniowie wraz z opiekunami, udali się na „małe co nieco” do pobliskiej Pizzerii Kawiarni „Maleńka”. Wspólnie spędzony czas dał radość i zadowolenie, dostarczył wielu miłych wrażeń. Pozwolił na integrację klasy i budowanie więzi między uczniami.

Dziękuję p. Łukaszowi Żebrowskiemu za pełne profesjonalizmu warsztaty i p. Justynie Gregorczyk (pedagog szkolny) za pomoc w organizacji wycieczki oraz opiekę nad uczniami.