Pod takim hasłem dnia 22 marca 2019 roku uczniowie klas I –IV w świetlicy szkolnej w Nakomiadach przyłączyli się do świętowania Dnia Wody. Tego dnia obowiązywał strój koloru niebieskiego i "uśmiech od ucha do ucha". Głównymi celami zajęć przygotowanych prze Ewę Bielińską były:
- uświadamianie funkcji wody w życiu człowieka;
- poznanie sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym i wdrażanie do oszczędnego gospodarowania wodą;
-rozwijanie kreatywności uczniów;
- integracja uczniów poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnej zabawie.


Na początku dzieci wysłuchały z zaciekawieniem listu od Kropelki Wody . Dowiedziały się m.in. o tym ,że ponad miliard ludzi cierpi na świecie z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. W czasie zajęć dzieci rozwiązywały labirynty na temat drogi wody od źródła do ujścia. W kolejnej części spotkania dzieci uczestniczyły w wodnych eksperymentach m.in. które przedmioty pływają , a które toną oraz jakie substancje się rozpuszczają w wodzie?


Dużą frajdą okazała się zabawa ,,rzeczka” podczas której musieli wykazać się sprawnością ruchową. Uczniowie wykonały w grupach mapy mentalne nt. ,,Zastosowanie wody:” oraz ,,Sposoby oszczędzania wody”. Wykazując się kreatywnością przybrali role projektantów mody i stworzyli stroje Kropli Wody. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone słodkościami.
Dzieci poprzez zabawę , poszerzyły swoją wiedzę oraz uświadomiły sobie ,że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!