W środę 19 czerwca dla  uczniów Szkoły Podstawowej w Nakomiadach zabrzmiał ostatni dzwonek. Po mszy w miejscowym kościele odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz zaproszeni goście.
Wszystkich obecnych przywitała dyrektor szkoły Olga Wanago. Odczytała listy od Ministra Edukacji Narodowej oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Następnie dokonała podsumowania mijającego roku szkolnego. Podziękowała kadrze pedagogicznej, samorządowi szkolnemu, pracownikom obsługi i administracji oraz wójtowi Gminy Kętrzyn Pawłowi Bobrowskiemu za współpracę. Natomiast zaangażowanym w życie szkoły rodzicom wręczyła listy gratulacyjne - Wasze wsparcie i zaangażowanie były dla mnie niezwykle cenne i pomocne - podkreśliła Olga Wanago. Z kolei wyróżnieni w nauce uczniowie i laureaci konkursów otrzymali nagrody.


- W imieniu wójta Gminy Kętrzyn oraz swoim chciałabym podziękować pedagogom i pracownikom placówki za sumienną pracę. Uczniom gratuluję sukcesów. Życzę Wam miłego i bezpiecznego wypoczynku - powiedziała wiceprzewodnicząca Rady Gminy Mirosława Katiuszyn.