Takie motto towarzyszyło absolwentom Szkoły Podstawowej w Nakomiadach, którzy zostali uroczyście pożegnani dnia 18 czerwca 2019 roku. Uczniowie ostatniej klasy wspólnie z wychowawcą Krzysztofem Pawelczykiem oraz nauczycielką języka polskiego Jadwigą Pawelczyk przygotowali dekoracje oraz pożegnalne przedstawienie pod tytułem "Klasa ósma w krzywym zwierciadle", na zakończenie którego wyjechali wakacyjnym pociągiem. Poza tym uroczyście podziękowali pani dyrektor, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Nie brakowało kwiatów, uścisków oraz łez.

 


Pani dyrektor Olga Wanago wręczyła wyróżniającym się uczniom nagrody książkowe, życzyła wszystkim absolwentom powodzenia na kolejnych etapach kształcenia, zapraszała także do odwiedzania progów szkoły, w której spędzili wiele lat swojego dotychczasowego życia.
Z ramienia szkoły najstarszych uczniów pożegnali pierwszoklasiści, którzy przygotowali pożegnalne wierszyki i piosenki pod okiem swojej wychowawczyni pani Katarzyny Łopackiej, poza tym wręczyli swoim kolegom drobne upominki.