W poniedziałek 2 września dla  uczniów Szkoły Podstawowej w Nakomiadach zabrzmiał pierwszy dzwonek. Po mszy, odprawionej w miejscowym kościele, odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście. Wśród nich inspektor ds. oświaty Anna Abramowicz, przedstawiciel Komisji Oświaty Tomasz Wyszomirski, przewodnicząca Rady Rodziców Danuta Banach, ks. Andrzej Józwik oraz policjanci - Justyna Śpiewak i Robert Żyrkowski.
Uczestników uroczystości przywitała dyrektor szkoły Olga Wanago. W swoim przemówieniu odniosła się do tragicznych wydarzeń z września 1939 r., kiedy Polska została zaatakowana przez dwa totalitarne państwa – III Rzeszę i Związek Sowiecki.


Wspomniała również o pracach remontowych, które zaczęły się w lutym bieżącego roku. Dzięki funduszom unijnym i dotacjom gminy, w szkole wymieniono okna, ocieplono budynek i wykonano nową elewację. Powstały również przedmiotowe klasopracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. - W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomagały w pracach remontowych wewnątrz placówki. Dzięki państwa pomocy, nasi uczniowie będą zdobywać wiedzę w pięknie odnowionych klasach - podkreśliła Olga Wanago. Na zakończenie przeczytała list od Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego.

W imieniu wójta Gminy Kętrzyn, Anna Abramowicz życzyła uczniom sukcesów w nauce, rozwijania pasji i zainteresowań a pedagogom i pracownikom obsługi wytrwałości i satysfakcjonującej pracy.