Już po raz drugi nasza szkoła dołączyła do akcji ważenia szkolnych tornistrów ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ma ona na celu zapobieganie zjawisku noszenia przez uczniów zbyt ciężkich plecaków. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego waga tornistra nie powinna przekraczać 10-15% masy ciała dziecka.

Wielkie ważenie wśród uczniów odbyło się 1 października i zostało przeprowadzone przez panią Justynę Gregorczyk oraz pani Katarzynę Łopacką. Poza sprawdzeniem, ile ważą szkolne plecaki, prowadzona była akcja informacyjna na temat prawidłowego pakowania się na zajęcia oraz możliwości pozostawiania podręczników w szkole. Poza tym przeprowadzono pogadankę na temat  wad postawy.


Założeniem podjętych działań było uświadomienie rodzicom i uczniom, jakie skutki niesie za sobą nadmierne obciążanie kręgosłupa zbyt ciężkim plecakiem.